ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Αποφάσεις Δ.Ο.Ε.

Απόφαση για το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή

    

Αθήνα  6/5/2008
Αριθμ.Πρωτ. 941                                                                                                             
Προς 
Τον Υπουργό Παιδείας 
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
ΚΟΙΝ:
Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα: Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή

ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας

Κύριε Υπουργέ

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ αφού έλαβε υπόψη του :
·        Τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992, ΦΕΚ192, τεύχ. Α’), και τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994),
·        Τα πορίσματα των συνδικαλιστικών και επιστημονικών συνεδρίων που πραγματοποίησε,
·        Την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
·        Τις θέσεις του κλάδου για :
o       Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά,
o       Το διπλασιασμό της χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης,
o       Την ανάγκη αλλαγών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής,
·        Το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που μας αποστείλατε.
Κατέληξε στα παρακάτω :
Το υπό κατάθεση Νομοσχέδιο δε δίνει λύσεις καθώς :
1.     Δε διασφαλίζει το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής, καθώς και την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα της οικονομικής της στήριξης, μέσω της αύξησης των δαπανών για την παιδεία.
2.     Δεν αποδίδει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής, αλλά αντίθετα επιμένει στον ξεπερασμένο ιατροκεντρικό χαρακτήρα της.
3.     Δε διασφαλίζει τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση, καθιστώντας έτσι γράμμα κενό περιεχομένου την υποχρεωτικότητα και επί της ουσίας την ίδια μη προσβάσιμη, και ιδιαίτερα ταξική, με όποια επίπτωση μπορεί αυτό να έχει για το μέλλον των μαθητών με ειδικές  ανάγκες. Αποκαλύπτει μια εναγώνια προσπάθεια να προβληθεί το δήθεν «κοινωνικό και ανθρωπιστικό» προφίλ του κράτους με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος. Η υποχρεωτικότητα της Ειδικής Αγωγής χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις (όπως έγινε και στην Προσχολική Αγωγή) θα αυξήσει τις εγγραφές στα ιδιωτικά Ειδικά Κέντρα, θα δημιουργήσει χαοτικές καταστάσεις συνύπαρξης παντού και θα διογκώσει την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου.
4.     Δε στοχεύει στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και του κοινωνικού αποκλεισμού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των α.μ.ε.ε.α. γενικότερα.
5.     Δε διασφαλίζει την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των α.μ.ε.ε.α., καθώς η όποια εκπαίδευση τελειώνει στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ξεκαθαρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ.
6.     Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες είναι άσχετες με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
7.     Καταστρατηγεί επίσημα, πλέον, τις εργασιακές σχέσεις, καθώς προβλέπει την κατηγοριοποίηση και τον κατακερματισμό των εκπαιδευτικών, προσλήψεις ωρομισθίων και υποχρεωτικές συμπληρώσεις ωραρίου σε άλλες σχολικές μονάδες. Είναι φανερό, ότι η μεγάλη δεξαμενή άντλησης εργαζομένων στην ειδική εκπαίδευση θα είναι κυρίως ο πίνακας με όσους καταρτίζονται σε πρόχειρα σεμινάρια 400 ωρών. Γενίκευση, δηλαδή, της ελαστικής απασχόλησης – ωρομισθίας και στην Ειδική Εκπαίδευση, σύμφωνα με την πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην εργασία.
8.     Αμφισβητεί και απαξιώνει πλήρως τη διετή Μετεκπαίδευση των Δασκάλων και την ενυπάρχουσα εμπειρία σε ΣΜΕΑ και Τ.Ε. Παράλληλα δημιουργεί νέα προβλήματα στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.
9.     Δημιουργεί (στο πνεύμα του marketing και των manager) ένα υδροκέφαλο κεντρικό όργανο (ΚΕΔΔΥ) στη θέση των ΚΔΑΥ, στο οποίο φορτώνει αρμοδιότητες, στην κατεύθυνση της ακόμα μεγαλύτερης ιατρικοποίησης των διαδικασιών διεπιστημονικής εμπλοκής και γραφειοκρατικοποίησής τους, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της υποστήριξης των μαθητών με ε.ε.α.
10. Παραπέμπει σε Επιχειρησιακά Προγράμματα την υλοποίηση «δράσεων», που προβλέπει το ίδιο το Σ/Ν, αντί σταθερών και προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων, μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
11. Επιμένει στη διατήρηση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και αποθεώνει το συγκεντρωτισμό και άρα την υποκειμενικότητα, καθώς προβλέπει τη συγκρότηση επιτροπών για επιλογές προσωπικού μέχρι και την εκπόνηση Ειδικών Προγραμμάτων, αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του Υπουργού.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για όλους τους παραπάνω λόγους ζητά την απόσυρση του Νομοσχεδίου ως αντιπαιδαγωγικού – αντικοινωνικού και ταξικού. Παράλληλα ζητά την έναρξη διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ο οποίος και να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα με βάση τα παρακάτω :
·        Την καθιέρωση υποχρεωτικής, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Αγωγής για όλα τα παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της. Απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης αλλά και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ώστε να αποτραπεί η εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής. Υπαγωγή όλων των δημόσιων φορέων, που προσφέρουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
·        Στήριξη της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των α.μ.ε.ε.α. με αυξημένα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και μόνιμους διορισμούς προσωπικού.
·        Ο παιδαγωγικός και εκπαιδευτικοκεντρικός χαρακτήρας της παρεχόμενης ειδικής αγωγή και εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτος.
·        Πλήρης καταγραφή των α.μ.ε.ε.α. και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να εντάσσονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και στη σχολική μονάδα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει εκστρατεία ενημέρωσης των γονιών και της κοινής γνώμης γενικότερα για ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης από τη βρεφική ηλικία από κατάλληλα στελεχωμένους κρατικούς και μόνο φορείς.
·        Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρίες.
·        Λήψη συγκεκριμένων μέτρων ώστε να μην παρατηρείται μαζική εγγραφή στα «κανονικά» σχολεία, προκειμένου ν’ αποδειχθεί η ενσωμάτωση και η δήθεν κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στοχεύοντας επί της ουσίας στις λιγότερες δαπάνες του εκπαιδευτικού συστήματος. (Η παράμετρος της «αυτοεξυπηρέτησης» είναι ρατσιστική δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του σχολικού δομής Ε.Α.Ε.).
·        Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης στο προσωπικό των ειδικών σχολείων και της ειδικής αγωγής, ωρομίσθιων, συμβάσεις stage  κ.λ.π. Καμιά κατηγοριοποίηση, κανένα κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων και διορισμών σε όλη την εκπαίδευση. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ειδική Εκπαίδευση να διορίζονται μόνιμα, να καλύπτουν όλες τις λειτουργικές ανάγκες και να έχουν τις απαραίτητες βασικές παιδαγωγικές σπουδές.
·        Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού να γίνονται μέσω του ΚΥΣΠΕ και του ΚΥΣΔΕ
·        Συζήτηση για τα τυπικά προσόντα  όλου του προσωπικού που σχετίζεται με την Ειδική Αγωγή. Αποσαφήνιση των ρόλων όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση.
·        Θεσμοθέτηση της ετήσιας – περιοδικής επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α.Ε με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
·        Μόνιμη, σταθερή, προστατευμένη – υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες  τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
   Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης                                                     Μαντάς Κομνηνός

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας