ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Αποφάσεις Δ.Ο.Ε.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

    

Αθήνα  8/4/2008
Αριθμ. Πρωτ.820                                          
Προς τους
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
          Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Φ.15/1714/14-3-08, που αναφέρεται στον προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων περιόδου 2009-2015, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής:
·        Η διαρκής και σε μόνιμη βάση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου μας και εδώ και πολλά χρόνια είναι ενταγμένο στο διεκδικητικό πλαίσιο των αιτημάτων της Ομοσπονδίας.         Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει καταθέσει τα τελευταία  χρόνια στους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας συγκεκριμένες προτάσεις για το ζήτημα της επιμόρφωσης, χωρίς ωστόσο αυτές να υλοποιούνται. Τις προτάσεις αυτές τις καταθέσαμε και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τη σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ στις 22-1-08.
Συγκεκριμένα διεκδικούμε:
  1. Εισαγωγική επιμόρφωση, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη.
  2. Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξάμηνης,  ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
  3. Ενδοσχολική επιμόρφωση.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να υλοποιήσει, άμεσα, τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις του κλάδου μας.
·       Οι Σύλλογοι διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί που καλούνται, με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, να εκφράσουν τη γνώμη τους θα πρέπει να αξιοποιήσουν και να στηρίξουν τις θέσεις της Ομοσπονδίας.
·       Τέλος, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να καθορίζεται από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της εκπαίδευσης, να γίνεται, κυρίως, με δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού και να συνοδεύεται με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
           Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
     Μπράτης Δημήτρης                                                     Μαντάς Κομνηνός

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας