ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Συνέδρια/Ημερίδες/Πολιτιστικά

Σεμινάριο Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: "Η μοναξιά και ο παιδαγωγός"

    

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

   Εισαγωγικά
Η μοναξιά είναι μια πανανθρώπινη, συχνή και αναπόφευκτη εμπειρία. Βρίσκεται στην καρδιά των πιο πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και φυλή. Αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη και συνδέεται τόσο με την οδύνη όσο και με την ηδονή. Πολυποίκιλη και πολυδιάστατη στη φύση της, η μοναξιά έχει πολλά «πρόσωπα»: κυριολεκτική μόνωση, επώδυνη μοναξιά, υπαρξιακή μοναξιά, μοναχικότητα, δημιουργική μόνωση, μοναξιά μέσα στο πλήθος, εθελούσια απομόνωση, ψυχικά αποδιοργανωτική μοναξιά, αποξένωση και πολλά άλλα.
Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, σε όλες τις εκφάνσεις της, η μοναξιά συνδέεται άμεσα με την ψυχική υγεία και την ψυχική ευεξία του ανθρώπου διά βίου. Για το λόγο αυτόν, η γνώση και κατανόηση της φύσης και των διαστάσεών της, αλλά και η αξιοποίησή της προς όφελος της προσωπικής ανάπτυξης είναι στόχοι για τους οποίους αξίζει να εργαστεί κανείς. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τον παιδαγωγό, ο οποίος αντιμετωπίζει καθημερινά προκλήσεις για την ψυχική του υγεία, καθώς εργάζεται με αναπτυσσόμενους ανθρώπους, σχετίζεται με συναδέλφους και οικογένειες και κινείται σε διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας.


   Περιεχόμενα του σεμιναρίου
Στόχοι του Σεμιναρίου, το οποίο εστιάζεται στη σχέση μοναξιάς-παιδαγωγού, είναι οι ακόλουθοι:
  1. Να εξοικειώσει τον παιδαγωγό με τις ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις της μοναξιάς, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα πεδία της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής (και όχι μόνον).
  2. Να διευκολύνει τον παιδαγωγό να συνειδητοποιήσει ποιες από τις εμπειρίες του συνιστούν μοναξιά και υπό ποιες συνθήκες (πού, πότε, με ποιους κ.λπ.) τη βιώνει.
  3. Να διευκολύνει τον παιδαγωγό να εκφράσει και να μοιραστεί με συναδέλφους του σκέψεις και συναισθήματα που σχετίζονται με τη μοναξιά κατά την άσκηση του έργου του.
  4. Να οδηγήσει τον παιδαγωγό να αμφισβητήσει συνήθεις παρανοήσεις, εσφαλμένες ερμηνείες και «μύθους» σχετικά με τη μοναξιά.
  5. Να προτείνει και να συζητήσει τρόπους αντιμετώπισης της επώδυνης μοναξιάς και αξιοποίησης της μόνωσης, γενικά και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ειδικότερα.
Το Σεμινάριο επιχειρεί να «φωτίσει» τη μοναξιά τόσο σε ενδοψυχικό όσο και σε διαπροσωπικό-κοινωνικό επίπεδο, καθώς κινείται πάνω στους ακόλουθους δύο άξονες:
α. Τη γένεση και την αναπτυξιακή πορεία της μοναξιάς, ώστε ο παιδαγωγός να κατανοήσει βαθύτερα το προσωπικό του ιστορικό μοναξιάς, αλλά και τη μοναξιά των μαθητών του (παιδιών και εφήβων).
β. Τη σύνδεση της μοναξιάς με την καθημερινή ζωή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, με όψεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και με τη στάση των σύγχρονων κοινωνιών απέναντι στην εμπειρία αυτή.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αξιοποιούνται τα ακόλουθα μέσα: α. εισηγήσεις από τη διδάσκουσα, β. διάλογος με έμφαση στην έκφραση και ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών μοναξιάς και γ. λογοτεχνικά κείμενα για τη μοναξιά.

   Διαδικαστικά - Φόρμα συμμετοχής
·         Εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Γαλανάκη, Αναπτυξιακή-Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επίκουρη Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
·         Διάρκεια σεμιναρίου: 5 συναντήσεις των 3 ωρών η καθεμία (σύνολο: 15 ώρες), κάθε Τρίτη 5:00-8:00.
·         Χρόνος διεξαγωγής σεμιναρίου: 6 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2008.
·         Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 150 ευρώ
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να "κατεβάσουν" το ειδικό έντυπο συμμετοχής, να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν στον αριθμό φαξ: 210 7277558 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ergastirio@ppp.uoa.gr (θα πρέπει να ακολουθήσει τηλεφωνική επιβεβαίωση στα 210 7277877 και 210 7277558).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

α) Μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής, θα πρέπει να αποστέλεται με φαξ το αποδεικτικό κατάθεσης που να αντιστοιχεί στο κόστος του σεμιναρίου.

β) Το ποσό που αναλογεί στο κόστος κάθε σεμιναρίου θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου (81706531, Εμπορική Τράπεζα) και το αποδεικτικό κατάθεσης
θα αποστέλλεται με φαξ στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής

γ) Τα χρήματα της κατάθεσης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη παρακολούθησης του σεμιναρίου.

δ) Δυνατότητα απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του σεμιναρίου
Δηλώσεις συμμετοχής και ηλεκτρονικά με τηλεφωνική όμως επιβεβαίωση

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας