ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Συνέδρια/Ημερίδες/Πολιτιστικά

Σεμινάριο Πανεπιστημίου Αθηνών "Ψυχανάλυση και Εκπαίδευση"

    

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς:

   Εισαγωγικά
Η ψυχανάλυση, ως μια ιδιαίτερη θεώρηση του ανθρώπου και των σχέσεών του, προερχόμενη από το χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, συναντάται με την παιδαγωγική επιστήμη, για να προσφέρει κατανόηση και ερμηνεία των βαθύτερων, ασυνείδητων, διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την εκπαίδευση του παιδιού και του εφήβου. Η ψυχαναλυτική θεώρηση προσφέρει μιαν "άλλη" θεώρηση, "κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων" και μακριά από "εύκολες" ερμηνείες. Είναι μια εναλλακτική οπτική γωνία, σε σχέση με πολύ περισσότερο γνωστές στους εκπαιδευτικούς ψυχολογικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι ο συμπεριφορισμός, ο γνωστικός συμπεριφορισμός και η γνωστική προσέγγιση. Σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο το όφελος από την ψυχαναλυτική προσέγγιση της εκπαίδευσης.


   Στόχος του σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική θεώρηση και ερμηνεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συμμετεχόντων σε αυτή. Από τη σκοπιά των κλασικών και των νεότερων ψυχαναλυτικών θεωριών, στο σεμινάριο αυτό ερμηνεύονται η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, η σχέση του παιδιού και του εφήβου με τον εκπαιδευτικό, οι δυσκολίες και τα προβλήματα σχολικής προσαρμογής, η σχέση του σχολείου με την οικογένεια κ.ά. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού α) με τη διεξοδική συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται στις στάσεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις δυσκολίες του, β) την περιγραφή και συζήτηση συγκεκριμένων περιπτώσεων μέσα από την εκπαιδευτική πράξη και γ) τις βιωματικές ασκήσεις.


   Περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου διαρθρώνεται στις ακόλουθες δύο γενικές θεματικές ενότητες:
Ενότητα Α
Παρέχεται στους εκπαιδευτικούς συστηματική πληροφόρηση για το πώς οι κλασικές και οι νεότερες ψυχαναλυτικές θεωρίες ερμηνεύουν τα ακόλουθα:
 • την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου
 • τη σχέση του μαθητή με τη γνώση (π.χ. κίνητρο, ιδεώδη)
 • τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή (π.χ. ταύτιση, αυθεντία, διαχείριση της τάξης)
 • τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. εξετάσεις)
 • τις δυσκολίες μάθησης και τη σχολική αποτυχία
 • τα προβλήματα συμπεριφοράς
 • το ρόλο του εκπαιδευτικού στην εκδήλωση των δυσκολιών και των προβλημάτων
 • την ειδική αγωγή
 • τη σχέση σχολείου-οικογένειας.
Ενότητα Β
Πάλι με βάση τις κλασικές και τις νεότερες ψυχαναλυτικές θεωρίες και μέσω της συζήτησης, των ατομικών περιπτώσεων και των βιωματικών ασκήσεων, ευαισθητοποιούνται οι εκπαιδευτικοί σε θέματα αυτογνωσίας και προσωπικής τους ανάπτυξης, όπως είναι τα ακόλουθα:
 • οι λόγοι επιλογής του επαγγέλματος αυτού από τον εκπαιδευτικό (ασυνείδητο, επιθυμία, σεξουαλικότητα)
 • το εκπαιδευτικό παρελθόν του ίδιου του εκπαιδευτικού
 • η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στο επάγγελμα αυτό
 • οι προσωπικές δυσκολίες του εκπαιδευτικού κατά την άσκηση του ρόλου του (π.χ. άγχος)
 • οι μηχανισμοί άμυνας του εκπαιδευτικού.


   Διαδικαστικά - Φόρμα συμμετοχής
 • Έναρξη σεμιναρίου: 7/02/2008
 • Λήξη σεμιναρίου: 10/04/2008
 • Διάρκεια: ώρες, 10 συνεδρίες των 3 ωρών η κάθε μία, Πέμπτη, 5μμ-8μμ.
 • Εκπαιδεύτρια: Ευαγγελία Γαλανάκη, Αναπτυξιακή-Σχολική ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. (βιογραφικό)
 • Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 200 ευρώ
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να "κατεβάσουν" το ειδικό έντυπο συμμετοχής, να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν στον αριθμό φαξ: 210 7277558 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ergastirio@ppp.uoa.gr (θα πρέπει να ακολουθήσει τηλεφωνική επιβεβαίωση στα 210 7277877 και 210 7277558).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

α) Μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής, θα πρέπει να αποστέλεται με φαξ το αποδεικτικό κατάθεσης που να αντιστοιχεί στο κόστος του σεμιναρίου.

β) Το ποσό που αναλογεί στο κόστος κάθε σεμιναρίου θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου (81706531, Εμπορική Τράπεζα) και το αποδεικτικό κατάθεσης θα αποστέλλεται με φαξ στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής

γ) Τα χρήματα της κατάθεσης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη παρακολούθησης του σεμιναρίου.

δ) Δυνατότητα απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του σεμιναρίου
Δηλώσεις συμμετοχής και ηλεκτρονικά με τηλεφωνική όμως επιβεβαίωση
Προσοχή: Σε κάθε επικοινωνία μαζί μας αναφέρετε για ποιο σεμινάριο ενδιαφέρεστε, ώστε να αποφευχθούν συγχύσεις και να επιταχύνεται η εξυπηρέτησή σας.

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας