ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Αποφάσεις Δ.Ο.Ε.

Εκπαίδευση και πολιτισμός - Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ

Αθήνα 20/2/2006

Αρ. Πρωτ: 575
Προς
Την Πρόεδρο και
τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΕΠΕΚ
Κοιν: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα: «Εκπαίδευση και πολιτισμός – πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ»

Κυρία Πρόεδρε

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας εκτιμά, ότι για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιβάλλεται η αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μαθησιακά αντικείμενα, διδακτικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικά υλικά) και–κυρίως- η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε άμεσα να εφαρμόσουν την καινοτομία. Γι’ αυτό μελέτησε σημαντικές πειραματικές παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων ετών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, προκειμένου να διατυπώσει τόσο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και προς τους εποπτευόμενους από το ΥΠΕΠΘ φορείς, συγκεκριμένες προτάσεις, που να καθιστούν αποτελεσματικότερη την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, παιδαγωγικά σύγχρονης και επιστημονικά τεκμηριωμένης, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η παρέμβασή μας προς τον Ο.ΕΠ.ΕΚ, σχετικά με τη διατύπωση προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ενότητα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», που είναι συνέχεια των άλλων προτάσεων που έχουμε καταθέσει στον Οργανισμό,  έλαβε, ιδιαίτερα σοβαρά,  υπόψη τα ακόλουθα:
  • την ανάγκη να αναγνωρισθεί η σημασία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως της σημαντικότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας για την υιοθέτηση βασικών καινοτομικών παρεμβάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού στη βαθμίδα αυτή δομούνται βασικότατες δεξιότητες, στάσεις και αξίες, που στη συνέχεια θα διευκολύνουν τη γνωστική, κοινωνική, πνευματική και συναισθηματική ανέλιξη του πολίτη,
  • το αίτημα 202 συνέδρων της ΔΟΕ (Ιούνιος 2005) και την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ, σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις περιοχές που διεκόπη το 2004, αλλά και τη συστηματική γενίκευση της εμπειρίας του, ενταγμένο στα σχέδια δράσης των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο του ΥΠΕΠΘ φορέων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
  • την αξιολόγηση της σημαντικής καινοτομίας -ως προς την εμπειρία επιμόρφωσης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού- του εθνικού προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που από το 1995 μέχρι και το 2001, επιμόρφωσε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο το 70% των στελεχών (Διευθυντές εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι) και το 9% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και το πειραματικό Σχέδιο Γενίκευσης του προγράμματος που υλοποιήθηκε στους Νομούς Χανίων (2001-2004), Ζακύνθου, Δράμας και Καβάλας (2003)
  • τη διατυπωμένη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας και του ίδιου του πρωθυπουργού να προβάλλει την ενότητα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» ως ιδιαίτερης αξίας για την χάραξη μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής με την εμπλοκή συναρμόδιων υπουργείων, συστήνοντας με ειδικό Νόμο σχετική διυπουργική επιτροπή υπό τον πρωθυπουργό (Ν.3323/05),
  • την πρόσκληση του Ο.ΕΠ.ΕΚ προς τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για τη διατύπωση σχετικών προτάσεων επιμόρφωσης.
Η ενδεικτική πρόταση που ακολουθεί, για τη συνέχιση του Προγράμματος «Εκπαίδευση και πολιτισμός» αφορά, αφενός μεν  τις περιοχές που διεκόπη (Καβάλα, Δράμα, Ζάκυνθος), αφετέρου δε τη γενίκευσή του (σε προαιρετική βάση) σε όλες τις περιοχές της χώρας. Συνετάγη από τον ερευνητή - επιστημονικό συνεργάτη του Κ.ΑΝ.Ε.Π. της ΓΣΕΕ κ. Νίκο Παϊζη,  συντονιστή του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ».
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης                                         Μπαμπούρας Πολυζώης

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας