ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Αποφάσεις Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2006

 Προς
                                                    Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2006
 
          Το περιεχόμενο του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ήταν αναμενόμενο μετά την πρωθυπουργική ομιλία στη Δ.Ε.Θ. Προβλέπει άλλη μια χρονιά σκληρής, ταξικής λιτότητας και φορομπηχτικών μέτρων για μισθωτούς και συνταξιούχους με συνέπεια τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την πρόσθεση επιπλέον βαρών στους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα υποχρηματοδοτούνται η Παιδεία, η Υγεία και η Κοινωνική Ασφάλιση. Είναι σαφές, ότι η Παιδεία δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση καθώς η προτεινόμενη αύξηση δαπανών είναι μικρότερη ακόμα κι από πέρσι (7% έναντι 7,5%) και άρα και αυτή τη χρονιά δεν υλοποιείται ο στόχος της αύξησης των δαπανών στο 5% του Α.Ε.Π. ή στο 15% του Γ.Κ. Προϋπολογισμού.
Στο ίδιο προσχέδιο προβλέπεται αύξηση των έμμεσων φόρων κατά 8,4% και των άμεσων κατά 6%. Η αύξηση των άμεσων φόρων προέρχεται κατά 9,2% από την αύξηση φορολογίας των φυσικών προσώπων και μόλις κατά 2,5% από αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων.
          Ακόμα και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα είναι εν αμφιβόλω, καθώς στηρίζονται σε προεισπράξεις (3,5 δις. €), που θα πρέπει να εγκριθούν κατ’ αρχήν από την Ε.Ε., ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τα μόνιμα υποζύγια των φορολογικών βαρών, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
          Το συγκεκριμένο προσχέδιο προϋπολογισμού δεν επιτρέπει τη συνέχιση καμιάς αυταπάτης σχετικά με τις προεκλογικές υποσχέσεις της Κυβέρνησης για μείωση της ακρίβειας και στήριξη του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων.
Κοντολογίς, πρόκειται για προϋπολογισμό έντονα ταξικό, ο οποίος κινείται στις κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της περιβόητης στρατηγικής της Λισσαβόνας.
          Στην περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαίδευσης και των λειτουργών της μόνο ένας τρόπος αντίστασης υπάρχει, που δεν είναι άλλος από το δρόμο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
 
 
Από τη Δ.Ο.Ε.
 

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας