ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Αποφάσεις Δ.Ο.Ε.

Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού 2005

Προς
1.ΜΜΕ  (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)
2. Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού

 
 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών είναι μια ευκαιρία να τονιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η σημασία του στην κοινωνία.
Στις 5 Οκτωβρίου 1966 η παγκόσμια κοινότητα των εκπαιδευτικών έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Ένα ειδικό διακυβερνητικό συμβούλιο  υιοθέτησε την πρόταση της Ουνέσκο/ILO η οποία αναφερόταν στη θέση των εκπαιδευτικών. Η πράξη αυτή έδωσε, για πρώτη φορά, στους εκπαιδευτικούς όλου του κόσμου, ένα εργαλείο που καθορίζει τις υποχρεώσεις τους και διεκδικεί τα δικαιώματά τους. Υιοθετώντας την πρόταση αυτή ομόφωνα οι κυβερνήσεις αναγνώρισαν τη σημασία, για κάθε κοινωνία, ενός  εκπαιδευτικού προσωπικού με ικανότητες και προσόντα.
 

Ποιοτικοί εκπαιδευτικοί για μια ποιοτική εκπαίδευση

          Το κύριο αυτό θέμα, το οποίο ξεκίνησε από το 2004, καλύπτει μια σειρά από ζητήματα. Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών παρέχει την κατάλληλη ευκαιρία στις Εκπαιδευτικές Ενώσεις και σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση, να ασκήσουν πολιτική πίεση στις κυβερνήσεις για την παροχή των κατάλληλων οικονομικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού, για μια πραγματική ποιοτική εκπαίδευση για όλους.
Φέτος, η Εκπαιδευτική Διεθνής επικεντρώνεται στην ανάγκη παροχής της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης στους δασκάλους, πριν αυτοί αρχίσουν να διδάσκουν.
Η ποιότητα στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών έχει σημαντική και μακροχρόνια επιρροή στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
 
Κατάρτιση για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Η Εκπαιδευτική Διεθνής πιστεύει, ότι στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβάνεται και ηχητικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα υποστηρίζεται και από πρακτική άσκηση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να έχουν καλύτερη κατανόηση της θεωρητικής και πρακτικής πλευράς του επαγγέλματός τους. Αν και θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι το κύριο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, που δεν είναι σωστά καταρτισμένοι. Η πράξη αυτή ουσιαστικά υποσκελίζει την ποιότητα στην εκπαίδευση. Η Εκπαιδευτική Διεθνής πιστεύει ότι είναι εξίσου σημαντικό, να παρέχεται στους δασκάλους η καλύτερη δυνατή μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
 

Η ποιότητα της αρχικής κατάρτισης είναι πολύ σημαντική!

Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ σημαντική, διότι παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη βασική θεωρητική κατανόηση της μεθοδολογίας που χρειάζεται κάποιος, για να γίνει επαγγελματίας εκπαιδευτικός.
          Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρέπει να ενταχθεί στην εθνική πολιτική για την παιδεία και να εκφράζει όλες τις πολιτιστικές διαφορές που υπάρχουν. Ακόμα, η Εκπαιδευτική Διεθνής πιστεύει ότι οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία του προγράμματος κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξής τους.
          Η Εκπαιδευτική Διεθνής προάγει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών σωματείων και των κυβερνήσεων.
 
Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της κατάρτισης και της πραγματικότητας.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, σε όλες τις βαθμίδες, πρέπει να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας βασική εκπαίδευση. Επίσης πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους καθώς και συνεχόμενη επιμόρφωση, ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν ως επαγγελματίες και να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο στο επάγγελμά τους.
Είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των εκπαιδευτικών φορέων να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για βελτίωση της εκπαίδευσης με το να τους παρέχουν ενός υψηλού ποιότητας εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη.
 

Οι δάσκαλοι χρειάζονται κατάρτιση :

-         Σε ακαδημαϊκά θέματα, μεθοδολογίες, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές.
-         Στο τι χρειάζεται σήμερα, όπως π.χ. η ομαδική εργασία, η επικοινωνία με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, ενεργή έρευνα και συμμετοχή στη διοίκηση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.
-         Για την επαγγελματική τους εξέλιξη, για ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες, και για τα προγράμματα κατάρτισης που θα τους βοηθήσουν να διατηρήσουν τα προσόντα τους.
 
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας