ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οργανικότητα Σχολικών Μονάδων

1. Οργανικότητα Σχολείων
1/θ
731
2/θ
761
3/θ
438
4/θ
198
5/θ
64
6/θ
1374
7/θ
187
8/θ
212
9/θ
107
10/θ
253
11/θ
39
12/θ
1167

ΣΥΝΟΛΟ

5532
2. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
4271
7036
4227
6137
3. Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
2365
3812


Οργανικότητα Σχολικών Μονάδων

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας