ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Διορισμοί

Αθήνα 2-9-2005
Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών Π.Ε.
 
 
2003
2004
2005
 
Μεταθέσεις
 
21/3/03
 
5/5/04
 
25/4/05
 
Αποσπάσεις
 
13/06/03
 
24/8/04
 
12/8/05
 
Μόνιμοι Διορισμοί
 
2/8/03
 
28/8/04
 
1/9/2005
 
Διορισμός αναπληρωτών
 
2/9/03
 
13/9/04
 
Δεν έχουν γίνει
 
Από τη Δ.Ο.Ε.


Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Διορισμοί

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας