ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Συνδικαλιστικές Άδειες

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να δοθεί συνδικαλιστική άδεια ως εξής:

- Με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για:

· Τα έντεκα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

· Τα επτά μέλη του ΙΠΕΜ - ΔΟΕ

· Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

- Στα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων της Χώρας ως εξής:

· Στους συλλόγους που έχουν πάνω από πεντακόσια μέλη

· Πέντε ημέρες άδεια το μήνα στα μέλη Προεδρείων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας)

· Δυο ημέρες άδεια το μήνα στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ

- Στους Συλλόγους που έχουν κάτω από πεντακόσια μέλη:

· Τρεις ημέρες άδεια το μήνα στα μέλη των Προεδρείων

· Μια ημέρα άδεια το μήνα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Οι άδειες στα μέλη των Προεδρείων και των μελών του Δ.Σ. υπολογίζονται στα ωρολόγια προγράμματα σχολείων ( από την ημερομηνία της εκλογής τους).

Χορηγούνται δυο ημέρες άδεια το χρόνο για την πραγματοποίηση τακτικών γενικών συνελεύσεων.

Να χορηγείται άδεια απουσίας για όλο το χρόνο στους εκπαιδευτικούς που είναι Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων σε Δήμους ή Κοινότητες κάτω των 2.000 κατοίκων.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Συνδικαλιστικές Άδειες

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας