ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Υγιεινή - Ασφάλεια

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

ΠΡΟΤΑΣΗ:

1. Να γίνει λεπτομερής έλεγχος όλων των διδακτηρίων και να εκδοθούν πιστοποιητικά περί τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

2. Να υπάρχει υπεύθυνος σχολίατρος για όλα τα σχολεία, ο οποίος θα τα επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

3. Να υπάρχουν φύλακες σε όλα τα σχολεία της χώρας.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Υγιεινή - Ασφάλεια

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας