ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

Ο Νόμος Πλαίσιο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ν.1566/85) προβλέπει αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό 1:30, εκτός από τις περιπτώσεις των ολιγοθέσιων σχολείων.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ψήφισή του η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού έχει αλλάξει, αφού έχουν έλθει στην Ελλάδα πολλοί οικονομικοί μετανάστες από άλλες χώρες με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο στις σχολικές τάξεις οι αλλοδαποί μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις, να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των μαθητών, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κλπ.) όσο και στην περιφέρεια (π.χ. Κυκλάδες). Οι μαθητές αυτοί είναι σίγουρο ότι χρειάζονται μέσα στην τάξη περισσότερη βοήθεια (εξατομικευμένη διδασκαλία). Η ενσωμάτωση των Α.μ.Ε.Α. στις κανονικές τάξεις, που είναι η βασική φιλοσοφία του νέου Νόμου γα την Ειδική Αγωγή, είναι ένας ακόμα σημαντικός λόγος που συνηγορεί στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 1:20.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας