ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ολιγοθέσια Σχολεία - Σχολικά Κέντρα

· Αποφάσεις 66ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1997

¨ Το θέμα της συγχώνευσης των ολιγοθέσιων σχολείων δεν μπορούμε να το εξετάσουμε ξεκομμένο από τη συνολικότερη οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική πολιτική που ασκείται συνολικά και ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι ανάγκη η Ομοσπονδία μας να συμβάλει στην κατεύθυνση της πάλης για την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

¨ Στο παραπάνω πλαίσιο, μετά από μελέτη, να καταργηθούν τα ολιγοθέσια σχολεία και να απορροφηθούν από τα Σχολικά Κέντρα.

¨ Ιδιαίτερα, με την ευκαιρία και του προγράμματος "Καποδίστριας" για τη συνένωση και ενοποίηση των κοινοτήτων, πέρα από επιφυλάξεις και αντιθέσεις για το συγκεκριμένο θεσμό, να δούμε πώς με τη συγχώνευση των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων σχολείων θα έχουμε βιώσιμα σχολεία, αναβαθμισμένα που θα παρέχουν παιδεία ποιότητας για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού.

¨ Για λόγους ιστορικούς, εθνικούς, συγκοινωνιακούς, μορφολογικούς κλπ μπορεί να υπάρξει αναγκαιότητα διατήρησης ορισμένων ολιγοθέσιων σχολείων.

¨ Ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών με ευθύνη της Πολιτείας.

¨ Ολιγοθέσια Σχολεία που συγχωνεύονται σε 4/θέσια και 5/θέσια να λειτουργούν ως 6/θέσια και να μετατρέπονται σε Σ ΔΕΝΠ.

¨ Τα προερχόμενα από συγχώνευση σχολεία λειτουργούν ως ενιαία σχολική μονάδα και όχι με τη μορφή παραρτημάτων.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ολιγοθέσια Σχολεία - Σχολικά Κέντρα

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας