ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Αναλυτικά Προγράμματα - Bιβλία - Υλικοτεχνική υποδομή

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

Επειδή τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία έχουν συγγραφεί πριν από το 1985 και παράλληλα παρουσιάζεται έλλειψη στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

α) Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραφή νέων βιβλίων.

β) Πλήρης εξοπλισμός των σχολείων με τα απαραίτητα εποπτικά μέσα.

γ) Συγκεκριμένη χρονική δέσμευση για την κατάργηση της διπλοβάρδιας σε όλα τα σχολεία, με την κατασκευή νέων αιθουσών.

· Αποφάσεις 66ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1997

Όπως είναι γνωστό το 10ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ, που έγινε πέρσι στα Γιάννενα, ασχολήθηκε με το θέμα: "Αναλυτικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", δηλαδή στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Η 66η Γ.Σ. του κλάδου αποδέχτηκε ότι τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την όλη θεώρηση των εργασιών του Συνεδρίου θα αποτελέσουν βασικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για μία σύγχρονη αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι ώστε αυτά ν' ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των μαθητών, στις απαιτήσεις των καιρών, αλλά και στις προοπτικές του μέλλοντος. Γενικά σήμερα αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για την εφαρμογή ενός πολυδιάστατου και δυναμικού σχεδιασμού ανάπτυξης προγραμμάτων και την υλοποίησή του στην πράξη.

Τέτοιες δυσκολίες είναι η υποβαθμισμένη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, η μειωμένη αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας ως οργανισμού, η ακαταλληλότητα χώρων και η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή του εκπαιδευτικού συστήματος.

Μερικά κομβικά σημεία για τα Αναλυτικά Προγράμματα.

o Τα Αναλυτικά Προγράμματα θα πρέπει να περιέχουν δημιουργικά τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της ισότητας, όλες τις ανθρωπιστικές αξίες.

o Οι παραδόσεις του λαού μας, αλλά και των άλλων λαών, οι αγώνες και θυσίες γι' ανώτερα ιδανικά αποτελούν σπουδαίο υλικό που μπορεί να διαπερνά τα Αναλυτικά Προγράμματα.

o Τα Αναλυτικά Προγράμματα να διαμορφωθούν κατάλληλα στην κατεύθυνση του πολιτισμικού πλουραλισμού (διαπολιτισμική εκπαίδευση).

o Δεν δεχόμαστε τη μονομέρεια του ενός βιβλίου, χωρίς όμως να υιοθετούμε το πολλαπλό βιβλίο. Να δημιουργηθούν σε κάθε σχολική μονάδα βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια όπου ο κάθε μαθητής να έχει δυνατότητα πρόσβασης και μελέτης.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Αναλυτικά Προγράμματα - Bιβλία - Υλικοτεχνική υποδομή

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας