ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ειδικότητες

Αποφάσεις 73ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2004

β) Ειδικότητες στην Π.Ε.

 • Αύξηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και αντίστοιχοι διορισμοί.
 • Επέκταση του μαθήματος της Μουσικής στην Α' και Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
 • Ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μαθημάτων στη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων.
 • Συνέχιση προγραμμάτων ολυμπιακής παιδείας.
 • Μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους θέση.
 • Καθιέρωση Θεατρικής Αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα
 • Ενίσχυση του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με επιμορφωτικά σεμινάρια στην περιφέρεια και στήριξη του Θεσμού Αγωγής Υγείας.
 • Διδασκαλία από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των αντίστοιχων μαθημάτων και στα ολιγοθέσια σχολεία.
 • Δημιουργία και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στα δημοτικά σχολεία για την καλύτερη διδασκαλία των μαθημάτων φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και καλλιτεχνικών μαθημάτων.
 • Δυνατότητα απόσπασης και των ειδικοτήτων στα σχολεία του εξωτερικού.
 • Αποζημίωση και γενική κάλυψη των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους θέση.
 • Μοριοδότηση και των σχολείων στα οποία γίνεται "συμπλήρωση ωραρίου".
 • Πρόβλεψη και κάλυψη θέσεων μουσικών και γυμναστών στα σχολεία ειδικής αγωγής.
 • Ίδρυση Γραφείου Φυσικής Αγωγής Π.Ε. σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια.
 • Επέκταση της Μετεκπαίδευσης των Διδασκαλείων στους συναδέλφους Ειδικοτήτων.
 • Ίδρυση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικοτήτων και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε αναλογία 1 προς 100 (1 Σχολικός Σύμβουλος προς 100 εκπαιδευτικούς συγκεκριμένης ειδικότητας). Στην περιφέρεια η αναλογία να είναι 1 προς 50. Να γίνει πλήρωση των θέσεων αυτών με επιλογή υποψήφιων εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας που ανήκουν Οργανικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι, να γίνει η πλήρωση με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση ως εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του χρόνου κατά τον οποίο γυμναστές εργάστηκαν σε σχολεία μέσω προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. (περίοδος 86-89).

· Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων πέρα από εκείνα, που είναι κοινά με τους άλλους εκπαιδευτικούς της Π.Ε., είναι πλέον χρόνια. Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας που θα προκύψει από τις εκλογές οφείλει να προτάξει και να εργαστεί για τη λύση αυτών των προβλημάτων, τα οποία έχουν καταγραφεί, αλλά δεν υπήρξε μέχρι σήμερα λύση στα περισσότερα από αυτά.

Επιγραμματικά θα μπορούσε κανείς να τα κωδικοποιήσει όπως παρακάτω :

 • Συνέδριο από τη Δ.Ο.Ε. για τους εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων της Π.Ε.
 • Αύξηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και αντίστοιχοι διορισμοί.
 • Επέκταση του μαθήματος φυσικής αγωγής στα Νηπιαγωγεία
 • Επέκταση του μαθήματος της Μουσικής στην Α΄ και Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
 • Επέκταση του μαθήματος ξένης γλώσσας στη Γ΄ Δημοτικού.
 • Ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μαθημάτων στη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων.
 • Συνέχιση προγραμμάτων ολυμπιακής παιδείας.
 • Μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους θέση.
 • Ωράριο εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με βάση αυτό των ΣΔΕΝΠ.
 • Καθιέρωση Θεατρικής Αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα
 • Ενίσχυση του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με επιμορφωτικά σεμινάρια στην περιφέρεια και στήριξη του Θεσμού Αγωγής Υγείας.
 • Διδασκαλία από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των αντίστοιχων μαθημάτων και στα ολιγοθέσια σχολεία.
 • Δημιουργία και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στα δημοτικά σχολεία για την καλύτερη διδασκαλία των μαθημάτων φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και καλλιτεχνικών μαθημάτων.
 • Να δίνεται η δυνατότητα απόσπασης και των ειδικοτήτων στα σχολεία του εξωτερικού.
 • Αποζημίωση και γενική κάλυψη των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους θέση.
 • Μοριοδότηση και των σχολείων που γίνεται "συμπλήρωση ωραρίου".
 • Πρόβλεψη και κάλυψη θέσεων μουσικών και γυμναστών στα σχολεία ειδικής αγωγής.
 • Ίδρυση Γραφείου Φυσικής Αγωγής Π.Ε. σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια.
 • Δυνατότητα διεκδίκησης θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολείου από τους συναδέλφους των ειδικοτήτων.
 • Να ιδρυθούν θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικοτήτων και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε αναλογία 1 προς 100 (1 Σχολικός Σύμβουλος προς 100 εκπαιδευτικούς συγκεκριμένης ειδικότητας). Στην περιφέρεια η αναλογία να είναι 1 προς 50. Να γίνει πλήρωση των θέσεων αυτών με επιλογή υποψήφιων εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας που ανήκουν Οργανικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι, να γίνει η πλήρωση με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση ως εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του χρόνου κατά τον οποίο γυμναστές εργάστηκαν σε σχολεία μέσω προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. (περίοδος 86-89).


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ειδικότητες

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας