ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Προσχολική Αγωγή

· Αποφάσεις 74ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2005

Το νηπιαγωγείο είναι η βάση της κοινωνικοποίησης του παι­διού και ως εκ τούτου η σημασία και η σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση και να γίνει υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική αγωγή. Η υποχρεωτικότητα αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού ρόλου του νηπιαγωγείου, θα μπορέσει να α­ντιμετωπίσει αποτελεσματικά, αποφασιστικά και τελεσίδικα το οξύτατο και δυσεπίλυτο πρόβλημα των εργαζομένων γονέων, ενώ ταυτόχρονα, με την εκπόνηση νέων προγραμμάτων, θα καταστεί δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε:
- Ενιαίο 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο.)
- Η φοίτηση των νηπίων ηλικίας 4 έως 6 ετών στα Νηπιαγωγεία να είναι υποχρεωτική.
- Όπου υπάρχει δυνατότητα να ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες Νηπιαγωγείων.
- Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια με τους Διευθυντές Σχολείων.
- Η προσέλευση των νηπίων και η αναχώρησή τους γίνεται με ευθύνη των γονέων.
- Τα  Νηπιαγωγεία, πρέπει να λειτουργούν με την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς επίσης και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό.
- Να καθιερωθεί και στο Νηπιαγωγείο για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και ένα βιβλίο και γενικά το απαραίτητο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό.  
- Διαρκή επιμόρφωση των Νηπιαγωγών.
- Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια φοίτησης των παιδιών αυτών στα Νηπιαγωγεία και υποχρέωση της πολιτείας για παροχή προσχολικής αγωγής στα παιδιά ειδικών ομάδων πληθυσμού.
- Μείωση αριθμού νηπίων ανά Νηπιαγωγό, 1 προς 20 στα κλασικά, 1 προς 15 στα ολοήμερα.
- Σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες της νέας εποχής.
- Όλα τα Νηπιαγωγεία Δήμων  και κάθε είδος Νηπιαγωγεία, κάθε είδος φορέων  να είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
- Επέκταση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και στα μειονοτικά Νηπιαγωγεία.

 · Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

"…. Είναι γεγονός ότι αν θέλουμε να κάνουμε πραγματική και ουσιαστική τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσουμε από τα θεμέλιά της που είναι το νηπιαγωγείο. Διεκδικούμε την καθιέρωση της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής για όλα τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας….".

· Αποφάσεις 63ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1994

  • Ενιαίος ενδεκάχρονος εκπ/κός σχεδιασμός για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπ/σης (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο).
  • Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής να αρχίσει από τις εθνικά ευαίσθητες περιοχές (Θράκη κ.λπ.).
  • Εφαρμογή των διατάξεων για μεταπτυχιακές σπουδές των νηπιαγωγών ώστε ο κλάδος να αποκτήσει νηπιαγωγούς, με αυξημένα ειδικά προσόντα για τη στελέχωση διευθυντικών και καθοδηγητικών θέσεων.
  • Σε συγκροτήματα που λειτουργούν περισσότερα από τρία (3) τμήματα νηπιαγωγείων, ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες Νηπιαγωγείων και διευθύνονται από στελέχη που επιλέγονται από τις νηπιαγωγούς.
  • Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου να διανέμεται από το Υπ. Παιδείας δωρεάν σχετική βιβλιογραφία.
  • Το Δ.Σ. της ΔΟΕ να εξετάσει το ζήτημα της δυνατότητας μετακίνησης των μαθητών του νηπιαγωγείου με λεωφορείο. Ακόμη να μελετήσει το θέμα της εισαγωγής των ειδικοτήτων (γυμναστές, μουσικοί) στα νηπιαγωγεία.
  • Να ιδρυθεί αριθμός νηπιαγωγείων, που θα λειτουργήσουν σε πειραματικό στάδιο ως σχολικές μονάδες συνεχόμενου ωραρίου και με τρόπο ώστε δειγματικά να καλύπτεται η επικράτεια και κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σ' αυτά εγγράφονται νήπια εργαζομένων γονέων ή γονέων με κοινωνικά προβλήματα, τόσα ώστε να δημιουργηθούν πλήρη τμήματα. Σε κάθε παρόμοιο νηπιαγωγείο διορίζονται δύο νηπιαγωγοί, οι οποίοι εργάζονται σε δύο βάρδιες ώστε να καλυφθεί το εργασιακό ωράριο των εργαζομένων γονέων, αλλά και οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων. Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στα ολοήμερα νηπιαγωγεία έχουν πλήρες ωράριο εργασίας και διασφαλισμένα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Η προσέλευση των νηπίων και η αποχώρησή τους θα γίνεται με ευθύνη τις Πολιτείας ή της Τοπ. Αυτοδιοίκησης ή των γονέων.

Για την αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας των εργασιακών συνθηκών στα νηπιαγωγεία ολοήμερης λειτουργίας, παρέχονται ειδικά κίνητρα στις νηπιαγωγούς που εργάζονται σ' αυτά.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ δεσμεύεται να διοργανώσει σχετική ημερίδα για το ολοήμερο νηπιαγωγείο όπου θα συζητηθούν και αναλυθούν οι επιστημονικές, εκπ/κές και κοινωνικές διαστάσεις του νέου θεσμού.

· Αποφάσεις 62ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1993

1) Επαναβεβαιώνονται οι αποφάσεις που αφορούν την Προσχολική Αγωγή-Εκπαίδευση, που έχουν και επιστημονικά ενισχυθεί από το 6ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο (Βλ. "Διδασκαλικό Βήμα" Μάης-Ιούνης 1992).

2) Η Προσχολική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για την Πολιτεία και αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε παιδί ηλικίας 4-6 ετών, σε όλες τις περιοχές της Χώρας και ιδιαίτερα σ' αυτές που πλήττονται οικονομικά και πολιτιστικά.

3) Ο Κλάδος να δρομολογήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και ενέργειες, για να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του νηπιαγωγού μονάχα στον πτυχιούχο Σχολών Νηπιαγωγών που ίδρυσε το Υπουργείο Παιδείας και στον Πτυχιούχο των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών.

4) Ο Κλάδος των δασκάλων και νηπ/γών είναι αντίθετος στο θεσμό των μίνι-παιδικών σταθμών κατ' οίκον που, όπως προβλέπεται από σχέδιο Π.Δ., ιδρύονται από ανεύθυνα πρόσωπα που δεν ασκούν εκπαίδευση και αγωγή για παιδιά ηλικίας 4 μηνών μέχρι την εγγραφή τους στην Α' τάξη του Δημοτικού.

5) Το Δ.Σ. της ΔΟΕ να συγκροτήσει επιτροπή για τη μελέτη των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της ίδρυσης ύστερα από ενοποίηση τετραθέσιων νηπιαγωγείων με στόχο την ενιαία μισθολογική και βαθμολογική μεταχείριση νηπιαγωγών-εκπαιδευτικών πολυθεσιών σχολείων.

6) Να θεσμοθετηθεί ενιαίος εκπ/κός σχεδιασμός σε όλες τις βαθμίδες εκπ/σης.

7) Να καθιερωθεί και στο Νηπιαγωγείο για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και ένα βιβλίο.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Προσχολική Αγωγή

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας