ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ωράριο - Εργασιακές σχέσεις

Αποφάσεις 73ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2004

α) Εργασιακά - Επαγγελματικά

  • Κατάργηση του άρθρου 2 του νόμου 3194/2003.
  • Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία μέχρι το Σεπτέμβριο και σε συνεργασία με την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα εξετάσουν και θα δώσουν λύση στο ζήτημα της εγγραφής των ωρομισθίων στους Συλλόγους.
  • Θεσμοθέτηση θέσης Υποδιευθυντή στα συνενωμένα ολιγοθέσια σχολεία.
  • Λήψη μέριμνας για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.
  • Αποζημίωση συναδέλφων που μετακινούνται σε απόσταση πάνω από δέκα χιλιόμετρα σε καποδιστριακούς δήμους.
  • Ημερίδα για τα προβλήματα των Νηπιαγωγών.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

Με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο κείμενο που κατέθεσε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (2003-2004) διατυπώνει ως εξής το αίτημα:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο κλάδος διεκδικεί ενιαίο εκπαιδευτικό ωράριο. Το ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται ενιαία για όλους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι από τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

1. Συνεχές ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Όχι στην ελαστικοποίηση του ωραρίου.

2. Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει τουλάχιστον 18 ώρες εβδομαδιαίως στο ίδιο σχολείο να μη μετακινείται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλο σχολείο. Τις υπόλοιπες ώρες μέχρι την πλήρη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου να τις διαθέτει για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων στο ίδιο σχολείο.

3. Ο χρόνος επίβλεψης κατά τη διάρκεια του φαγητού των μαθητών στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία θεωρείται ως χρόνος διδακτικού ωραρίου. Αυτονόητο είναι ότι το μέτρο αυτό πρέπει να επεκταθεί και στα ολοήμερα τμήματα.

4. Μείωση στο μισό του διδακτικού ωραρίου των διευθυντών σχολικών μονάδων που είναι ολοήμερα. Ο διευθυντής να διδάσκει από 3 μέχρι 6 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Παράλληλα να μειωθεί το ωράριο και των υποδιευθυντών και ανάλογα με τον τύπο του σχολείου να γίνει από 12 μέχρι 15 ώρες.

5. Αποζημίωση των ολιγοθεσιτών συναδέλφων μας για τις περισσότερες ώρες που εργάζονται και δεύτερο, κάλυψη των κενών με υπερωριακή αποζημίωση όπου δεν υπάρχει ο πρόσθετος δάσκαλος.

6. Υπάρχει σαφής διάκριση του εργασιακού από το διδακτικό ωράριο. Η ανάθεση διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του εκπαιδευτικού σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται μέσα στην υποχρέωση του εκπαιδευτικού για παραμονή στο σχολείο, προς παροχή άλλων υπηρεσιών. Η οποιαδήποτε δε απασχόληση των μαθητών ανάγεται στο διδακτικό ωράριο

7. Η αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους:

α. Με το διορισμό σε κάθε πολυθέσιο σχολείο ενος επιπλέον εκπαιδευτικού ο οποίος αναλαμβάνει την ενισχυτική διδασκαλία σε συστηματική βάση και καλύπτει τις ολιγοήμερες, ολιγόωρες άδειες του διδακτικού προσωπικού.

β. Με τη δημιουργία λίστας αδιόριστων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εργαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή και καλούνται να αναπληρώνουν κενά όπου παρουσιάζονται. Γι' αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα εξασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

γ. Στην περίπτωση που καμιά από της παραπάνω λύσεις δεν είναι εφικτή, μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων να αναθέσει το έργο της αναπλήρωσης του εκπαιδευτικού που λείπει σε άλλο εκπαιδευτικό του σχολείου, ο οποίος βεβαίως θα αμείβεται υπερωριακά.

8. Θέσπιση και στα δημοτικά σχολεία γραμματειακής υποστήριξης.

· Αποφάσεις 72ης Γ. Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2003

Ο κλάδος διεκδικεί ενιαίο εκπαιδευτικό ωράριο. Το ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται ενιαία για όλους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι από τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

Συνεχές ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Όχι στην ελαστικοποίηση του ωραρίου.

Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει τουλάχιστον 18 ώρες εβδομαδιαίως στο ίδιο σχολείο να μη μετακινείται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλο σχολείο. Τις υπόλοιπες ώρες μέχρι την πλήρη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου να τις διαθέτει για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων στο ίδιο σχολείο.

Ο χρόνος επίβλεψης κατά τη διάρκεια του φαγητού των μαθητών στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία θεωρείται ως χρόνος διδακτικού ωραρίου. Αυτονόητο είναι ότι το μέτρο αυτό πρέπει να επεκταθεί και στα ολοήμερα τμήματα.

Μείωση στο μισό του διδακτικού ωραρίου των διευθυντών σχολικών μονάδων που είναι ολοήμερα. Ο διευθυντής να διδάσκει από 3 μέχρι 6 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Παράλληλα να μειωθεί το ωράριο και των υποδιευθυντών και ανάλογα με τον τύπο του σχολείου να γίνει από 12 μέχρι 15 ώρες.

Αποζημίωση των ολιγοθεσιτών συναδέλφων μας για τις περισσότερες ώρες που δουλεύουν και δεύτερο, κάλυψη των κενών με υπερωριακή αποζημίωση όπου δεν υπάρχει ο πρόσθετος δάσκαλος.

Μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε οργανικές θέσεις.

Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση για τους συναδέλφους ειδικοτήτων.

Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Π.Ε. να μπορούν να διεκδικούν ισότιμα θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Υπάρχει σαφής διάκριση του εργασιακού από το διδακτικό ωράριο. Η ανάθεση διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του εκπαιδευτικού σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται μέσα στην υποχρέωση του εκπαιδευτικού για παραμονή στο σχολείο, τις παροχή άλλων υπηρεσιών. Η οποιαδήποτε δε απασχόληση των μαθητών ανάγεται στο διδακτικό ωράριο

Η αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους:

α) Με το διορισμό σε κάθε πολυθέσιο σχολείο ενός επιπλέον εκπαιδευτικού ο οποίος αναλαμβάνει την ενισχυτική διδασκαλία σε συστηματική βάση και καλύπτει τις ολιγοήμερες, ολιγόωρες άδειες του διδακτικού προσωπικού.

β) Με τη δημιουργία λίστας αδιόριστων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εργαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή και καλούνται να αναπληρώνουν κενά όπου παρουσιάζονται. Γι' αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα εξασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

γ) Στην περίπτωση που καμιά από τις παραπάνω λύσεις δεν είναι εφικτή, μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων να αναθέσει το έργο της αναπλήρωσης του εκπαιδευτικού που λείπει σε άλλο εκπαιδευτικό του σχολείου, ο οποίος βεβαίως θα αμείβεται υπερωριακά.

Θέσπιση και στα δημοτικά σχολεία γραμματειακής υποστήριξης.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ωράριο - Εργασιακές σχέσεις

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας