ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση - Εξομοίωση

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 2003-2004

(α) Επιμόρφωση

Με βάση το Ν. 2986/02 προβλέπεται η δημιουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός συγκροτήθηκε, μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε.

Διεκδικούμε:

· Εισαγωγική επιμόρφωση, που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν υπεύθυνα μια τάξη.

· Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).

· Ενδοσχολική επιμόρφωση.

(β) Εξομοίωση

Από το 1997 λειτουργούν στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά προβλέπεται να συνεχιστούν με χρηματοδότηση από το Β' ΕΠΕΑΕΚ και έτσι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της αναβάθμισης των πτυχίων των δασκάλων και των νηπιαγωγών της διετούς φοίτησης. Ο κλάδος μας έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων ως ιστορική κατάκτηση. Τα προγράμματα από το Β' ΕΠΕΑΕΚ έχουν καθυστερήσει υπερβολικά παρά το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια έχουν υποβάλει προτάσεις.

Διεκδικούμε:

· Από το 1997 λειτουργούν στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά προβλέπεται να συνεχιστούν με χρηματοδότηση από το Β΄ ΕΠΕΑΕΚ και έτσι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της αναβάθμισης των πτυχίων των δασκάλων και των νηπιαγωγών της διετούς φοίτησης. Ο κλάδος μας έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων ως ιστορική κατάκτηση. Τα προγράμματα από το Β΄ ΕΠΕΑΕΚ έχουν καθυστερήσει υπερβολικά παρά το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια έχουν υποβάλει προτάσεις.

· Να συνεχιστούν τα προγράμματα εξομοίωσης, με βάση το Π.Δ. 130/90, μέχρι να αποκτήσουν το πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος όλοι οι συνάδελφοι που το επιθυμούν.

· Να συμμετέχει και η Δ.Ο.Ε. στη Γ.Σ. του τμήματος, όπου συζητούνται και αποφασίζονται τα προγράμματα Σπουδών.

· Τα προγράμματα Σπουδών να έχουν σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στα σχολεία μας και να μην εξαντλούνται στο θεωρητικό επίπεδο.

· Η εξακτίνωση να καλύψει όλες τις περιοχές της χώρας.

· Να υπάρξει ουσιαστική αποζημίωση των εξομοιούμενων, όπως προβλέπεται σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

· Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα μετεγγραφής όσων παρακολουθούν τα προγράμματα εξομοίωσης με δικαίωμα μεταφοράς μαθημάτων.

· Να υπάρξει πρόβλεψη για χρηματοδότηση του προγράμματος από τον κρατικό προϋπολογισμό.

(γ) Μετεκπαίδευση

· Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

· Να ιδρυθούν Διδασκαλεία μετ/σης και στα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (όπως προβλέπει ο Ν.2327/95) όπου θα μετεκπαιδεύονται και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

· Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ενθαρρύνει στηρίζοντας με κάθε τρόπο (οικονομική ενίσχυση, Διδακτικό Προσωπικό με μόνιμα μέλη ΔΕΠ, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) τα Π.Τ. προς την κατεύθυνση αυτή.

· Η μετ/ση να διατηρήσει και να διευρύνει το μαζικό της χαρακτήρα με αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στα διδασκαλεία αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή των μετεκπαιδευόμενων στην κατάρτιση των προγραμμάτων.

· Η μετ/ση να παραμείνει μία και ενιαία τόσο για τους πτυχιούχους Π.Α., όσο και για τους πτυχιούχους Π.Τ. και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση δηλ. να είναι δικαίωμα των εν ενεργεία Εκπ/κών.

· Να δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκονται οι μετ/νοι, για έρευνες, εργασίες και δραστηριότητες, με στόχο την παρέμβαση στην Εκπ/κή πράξη και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στο χώρο της Εκπ/σης.

· Απαιτείται αναβάθμιση της μετ/σης, τόσο ως προς το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευθύνσεων (οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης - Ειδική Αγωγή - Νέες τεχνολογίες στην Εκπ/κη διαδικασία - Παιδαγωγική - Ψυχολογία) όσο και ως προς τον χορηγούμενο τίτλο (μεταπτυχιακός).

· Η διαδικασία επιλογής των Εκπ/κών για τη μετ/ση να πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό, με ευθύνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με τα Π.Τ. τους τοπικούς Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε.

· Αποφάσεις 71ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2002

  • Μετεκπαίδευση

Υπάρχει ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις στο όλο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

1. Να ιδρυθούν Διδασκαλεία μετ/σης και στα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (τις προβλέπει ο Ν.2327/95) όπου θα μετεκπαιδεύονται και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

2. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ενθαρρύνει στηρίζοντας με κάθε τρόπο (οικονομική ενίσχυση, Διδακτικό Προσωπικό με μόνιμα μέλη ΔΕΠ, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) τα Π.Τ. προς την κατεύθυνση αυτή.

3. Η μετ/ση να διατηρήσει και διευρύνει το μαζικό της χαρακτήρα με αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στα διδασκαλεία αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή των μετεκπαιδευόμενων στην κατάρτιση των προγραμμάτων.

4. Η μετ/ση να παραμείνει μια και ενιαία τόσο για τους πτυχιούχους Π.Α. όσο και για τους πτυχιούχους Π.Τ. και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση δηλ. να είναι δικαίωμα των εν ενεργεία Εκπ/κών.

5. Να δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκονται οι μετ/νοι, για έρευνες, εργασίες και δραστηριότητες, με στόχο την παρέμβαση στην Εκπ/κή πράξη και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στο χώρο της Εκπ/σης.

6. Απαιτείται αναβάθμιση της μετ/σης, τόσο ως προς το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευθύνσεων (οργάνωση και Διοίκηση της Εκπ/σης - Ειδική Αγωγή - Νέες τεχνολογίες στην Εκπ/κη διαδικασία - Παιδαγωγική - Ψυχολογία) όσο και ως προς τον χορηγούμενο τίτλο (μεταπτυχιακός).

7. Η διαδικασία επιλογής των Εκπ/κών για τη μετ/ση να πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό, με ευθύνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με τα Π.Τ. τους τοπικούς Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε.

Αποφάσεις 69ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2000

Η Γενική Συνέλευση επαναβεβαίωσε την αδήριτη ανάγκη για μια συνεχή και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η αναβάθμιση της δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης επιτυγχάνεται και μέσα από την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Πέρα από τις αποφάσεις της 68ης Γ.Σ. για την επιμόρφωση, η 69η Γ.Σ. αποφάσισε τη διεκδίκηση:

· Της υποχρεωτικής και εξακτινωμένης από την Πολιτεία και τα Π.Τ. επιμόρφωσης, η οποία θα πρέπει να απαντά στα προβλήματα και τους προβληματισμούς της εποχής μας. Να δίνει λύσεις σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, αλλά και να ενημερώνει σε θέματα που απασχολούν σήμερα το μαθητή και το σχολείο.

· Του απεγκλωβισμού της επιμόρφωσης από τον κρατικό και ιδεολογικό έλεγχο και το άνοιγμά της στο Πανεπιστήμιο και τη δρώσα σχολική πραγματικότητα.

· Της χρηματοδότησής της κύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και συμπληρωματικά από τα κονδύλια της Ε.Ε.

· Της διάκρισής της σε εισαγωγική, περιοδική και ενδοσχολική.

· Της αξιοποίησης όλου του διαθέσιμου επιμορφωτικού δυναμικού είτε αυτό προέρχεται από τα Π.Τ., το Π.Ι., τα Π.Ε.Κ., τους Σχολικούς Συμβούλους ή τους εκπαιδευτικούς που έχουν ανάλογα προσόντα.

· Της αποκέντρωσης της επιμόρφωσης, με τη δημιουργία ενος διοικητικού και εξακτινωμένου καθοδηγητικού φορέα σε επίπεδο περιφέρειας π.χ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ.

Για τη Μετεκπαίδευση αποφασίστηκε:

o Να δημιουργηθεί Διδασκαλείο Μετεκπαίδευσης σε κάθε Π.Τ.

o Στο Πρόγραμμα Σπουδών να περιλαμβάνεται η έρευνα και η επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης χωρίς όμως τα τμήματα μετεκπαίδευσης να εξελιχθούν σε σχολές παραγωγής στελεχών εκπαίδευσης.

Για την εξομοίωση αποφασίστηκε:

o Να συνεχιστεί η εξομοίωση με χρηματοδότηση από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ και να ολοκληρωθεί ο κύκλος αναβάθμισης των πτυχίων των δασκάλων και νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.

· Αποφάσεις 64ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1995

Επιμόρφωση

1)Την επιστημονική ευθύνη της σύνταξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης πρέπει να την έχουν τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα, επειδή εκεί παράγεται και διδάσκεται με ευθύνη η επιστημονική γνώση και μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σοβαρότητα και το κύρος του θεσμού. Τα Π.Ε.Κ. συνεργάζονται με τα Π.Τ. στην υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό τα Παιδαγωγικά Τμήματα και τα Π.Ε.Κ. πρέπει να ενισχυθούν με υλικοτεχνική υποδομή και επιστημονικό-διδακτικό προσωπικό, καθώς και με τα απαιτούμενα έξοδα λειτουργίας τους.

2)Τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών (Δ.Ο.Ε. και Δ.Σ. Συλλόγων) πρέπει να καλούνται για να εκφράζουν τη γνώμη τους για τα προγράμματα καθώς και τα άλλα ζητήματα της επιμόρφωσης.

3)Ανάλογα με τα αντικείμενα της επιμόρφωσης και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών η επιμόρφωση να είναι διάρκειας ενος έτους, τριών μηνών ή ολίγων εβδομάδων.

4)Η νομοθεσία για τα Π.Ε.Κ. πρέπει να αποκλείει οποιοδήποτε ιδεολογικό και διοικητικό έλεγχο της επιμόρφωσης, για ν' αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις κυβερνητικών μηχανισμών (με"εξετάσεις", κλήρωση κ.α.).

5)Η αποκεντρωμένη λειτουργία των Π.Ε.Κ. σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

6)Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιμορφώνονται κάθε 5 τουλάχιστον χρόνια. Στους επιμορφουμένους παρέχονται κίνητρα οικονομικά (οδοιπορικά, ωριαία αποζημίωση κ.α.).

7)Τα προγράμματα και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης πρέπει ν' ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων-νηπιαγωγών και οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τυπικά και ουσιαστικά αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.Ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα να παρακολουθούν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

8)Η εισαγωγική επιμόρφωση να γίνεται μετά το διορισμό των εκπαιδευτικών.

9)Να χορηγηθούν υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και σε συναδέλφους που υπηρετούν στην εκπαίδευση, ώστε να δημιουργηθούν πυρήνες επιμορφωτών.

Μετεκπαίδευση

α) Τα Παιδαγωγικά Τμήματα όλης της Χώρας να προχωρήσουν άμεσα, σύμφωνα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων στην αποδοχή της πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία Διδασκαλείου Μετεκπαίδευσης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

β) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ενθαρρύνει στηρίζοντας με κάθε τρόπο (οικονομική ενίσχυση, χορήγηση θέσεων διδακτικού προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) τα Παιδαγωγικά Τμήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

γ) Να αυξηθούν οι προβλεπόμενες θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών όλων των τύπων μετεκπαίδευσης (γενική-ειδική).

Δ) Να λειτουργήσει από το σχολικό έτος 1995-1996 η μετεκπαίδευση Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Π.Τ. Θεσσαλονίκης.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση - Εξομοίωση

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας