ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Δαπάνες για την Παιδεία

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2002-2003

Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση για το 2004 στο 5 % επί του ΑΕΠ ως πρώτο βήμα προσέγγισης του ευρωπαϊκού μέσου όρου. (Η διατύπωση αυτή κινείται στην κατεύθυνση του ιστορικού αιτήματος του 15 % των δαπανών του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού για την Παιδεία).

Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001

Με δεδομένα ότι:

· Η Παιδεία, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των πολιτών, μόνο φραστικά αναγορεύεται σε πρώτη εθνική προτεραιότητα.

· Ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης αποδυναμώνεται.

· Με το 3,4% επί του ΑΕΠ που διατίθεται για την Παιδεία είναι αδύνατο να δρομολογηθεί ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Διεκδικούμε:

o Να αυξηθούν οι δαπάνες για την Παιδεία, και σταδιακά μέσα σε 2 χρόνια να φτάσουν στο 6% επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

o Πρέπει να γίνει ορθολογική κατανομή των πόρων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ και ιδιαίτερα να πάνε σε σκοπούς που εξυπηρετούν τη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. Κυρίως να διατεθούν σε προγράμματα σχολικής στέγης και εποπτικών, σε προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα εξομοίωσης που πρέπει να τελειώσει.

Αποφάσεις 67ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1998

1. Το ποσοστό που δίνεται για την εκπαίδευση στον προϋπολογισμό του '99 να αυξηθεί στο 10%, με στόχο, σε μια διετία, την επίτευξη του ιστορικού στόχου 15% για την Παιδεία. Σε επίπεδο Α.Ε.Π., το ποσοστό για την Παιδεία να φτάσει στο 6%.

2. Το ΥΠΕΠΘ να επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς απορρόφησης και αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων (2ο ΚΠ.Σ.) για την εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για θεσμούς που αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. Δραστηριότητες στο χώρο της Π.Ε. που δεν καλύπτονται από το Κ.Π.Σ. να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

3. Το κεφάλαιο της Εθνικής Παιδείας να καλύψει όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης, ενισχυόμενο από ιδιαίτερες πηγές (φορολόγησης όλων των τίτλων του Δημοσίου, έσοδα από κατάργηση φοροαπαλλαγών κ.ά.).

Αποφάσεις 66ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1997

1. Διεκδικούμε για το έτος 1997 αύξηση κατά 200 δις των δαπανών για την Παιδεία, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει εύρυθμα και ομαλά.

2. Για τον τακτικό προϋπολογισμό του 1998 ο κλάδος διεκδικεί ποσοστό 10% για την Παιδεία με σκοπό μέσα σε μία διετία να επιτευχθεί ο ιστορικός στόχος του 15%.

3. Ο κλάδος απαιτεί από το ΥΠΕΠΘ να επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων (2ο Κ.Π.Σ.) για την εκπαίδευση και ιδιαίτερα για τους θεσμούς που αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τη σημασία και αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.

4. Το κεφάλαιο Εθνικής Παιδείας να καλύψει όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης, ενισχυόμενο από ιδιαίτερες πηγές (φορολόγησης όλων των τίτλων του Δημοσίου, έσοδα από κατάργηση φοροαπαλλαγών κ.ά.).

· Αποφάσεις 65ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1996

- Διεκδικούμε για το 4μηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1996 αύξηση κατά 200 δις των δαπανών για την παιδεία, ώστε η νέα σχολική χρονικά να ξεκινήσει εύρυθμα και ομαλά.

- Για τον τακτικό προϋπολογισμό του 1997 ο κλάδος διεκδικεί ποσοστό δαπανών για την παιδεία πάνω από το 5,6% επί του ΑΕΠ, ποσοστό που είναι ο μ.ό. των δαπανών των κρατών-μελών της Ε.Ε., και με σκοπό την επίτευξη του ιστορικού στόχου 15% για την παιδεία.

- Ο κλάδος απαιτεί από το ΥΠΕΠΘ να επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς απορρόφησης και αξιοποίησης των Κοινοτικών Κονδυλίων (2ο Κ. Π. Σ.) για την εκπαίδευση και ιδιαίτερα για θεσμούς που αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, τη σημασία και αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν, και αποδέχονται. Δραστηριότητες στο χώρο της Π. Ε., που δεν καλύπτονται από το Κ. Π. Σ., να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

- Το Κεφάλαιο Εθνικής Παιδείας να καλύψει όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης, ενισχυόμενο από ιδιαίτερες πηγές (φορολόγηση των ρέπος, των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, έσοδα από κατάργηση των φοροαπαλλαγών κ.ά.).

Αποφάσεις 64ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1995

1) Να αυξηθούν για το 1995 κατά 200 δις οι δαπάνες για την Εκπαίδευση.

2) Στον προϋπολογισμό του 1996 να προβλεφθεί ποσοστό πάνω από 10% για την Παιδεία στην προοπτική ολοκλήρωσης του στόχου 15% σε μια διετία. Ιδιαίτερα διεκδικούμε αύξηση των δαπανών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό.

3) Να αυξηθούν οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για τον πολιτισμό.

4) Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεσμεύεται να καταθέσει και να διεκδικήσει πρόταση για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από ιδιαίτερη φορολογική πηγή, όπως φορολόγηση των ρέπος ή έντοκων γραμματίων του δημοσίου, ανταποδοτικός φόρος, διάθεση εσόδων από κατάργηση φοροαπαλλαγών κ.λπ.

Αποφάσεις 64ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1995

1) Να αυξηθούν για το 1994 κατά 200 δις οι δαπάνες για την Εκπαίδευση.

2) Στον προϋπολογισμό του 1995 να προβλεφθεί ποσοστό πάνω από 10% για την παιδεία, στην προοπτική ολοκλήρωσης του στόχου 15% σε μια διετία.

3) Να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για τον πολιτισμό.

Το Υπ. Παιδείας να προβεί στην απορρόφηση και αξιοποίηση Κοινοτικών κονδυλίων (2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. της ΔΟΕ, στην κατανομή και διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Δαπάνες για την Παιδεία

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας