ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Οικονομικά - Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά - Φορολογικά

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

Οικονομικά αιτήματα

Είναι κοινή πεποίθηση, ότι η μισθολογική μας κατάσταση ήταν πάντα αναντίστοιχη με την προσφορά και το έργο μας, γι' αυτό και αποτέλεσε αφετηρία σημαντικών αγώνων, που ανέδειξαν τα προβλήματα της εκπαίδευσης, γενικότερα.

Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο κρίσιμος χαρακτήρας του στη σημερινή συγκυρία είναι, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Επόμενο είναι, ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται και στη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνουμε ότι, από πλευράς οικονομικής μεταχείρισης, ο εκπαιδευτικός της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εγκαταλειφθεί. Επί εξαετία και πλέον, και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, υφίσταται τόσο άδικη οικονομική μεταχείριση που φτάνει στο σημείο να μην καταβάλλονται πολλές φορές ούτε τα υπεσχημένα διορθωτικά ποσά της εισοδηματικής πολιτικής. Η μισθολογική μεταχείριση, που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο δεν αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος αλλά αντίθετα έχει οδηγήσει σε προκλητική ισοπέδωση και ορατή υποβάθμισή τους.

Αντιμέτωποι με παλινωδίες και αλλεπάλληλες κυβερνητικές υπαναχωρήσεις, με έκπληξη διαπιστώνουμε, πότε να ανακοινώνεται η ενσωμάτωση των 176 Ευρώ, στο μηχανισμό των βασικών μισθών του νέου μισθολογίου και πότε να ανακαλείται η χορήγησή του, με το σκεπτικό ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει τη χορήγησή του στους εκπαιδευτικούς.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εδραιωμένη πια στη συνείδηση μας παρελκυστική τακτική της κυβέρνησης που πλήττει βάναυσα τις ευαισθησίες και τη φιλοτιμία μας ως εκπαιδευτικών, που προκαλεί τον πολιτικό μας πολιτισμό και επειδή, προσεγγίζει πλέον τα όρια του εμπαιγμού, υποχρεώνει, τον κλάδο να ξεχειλίζει από αισθήματα οργής και αγανάκτησης.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον εξαντλήσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής σε καταστάσεις, που όσο και αν εξαντλούν τα όρια των καλών προθέσεων, εμφανίζουν μηδενική πολιτική αποτελεσματικότητα ως προς τη μεταχείριση που η κυβέρνηση τους επιφυλάσσει.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

3. Νέο μισθολόγιο Α. Υ., που θα στηρίζεται στις πιο κάτω βασικές αρχές:

(α) Το ύψος του κατώτερου Β.Μ. στην Υ.Ε., να προσδιοριστεί στα 1050 ευρώ.

(β) Το μισθολόγιο να αποτελείται μόνο από βασικές αποδοχές, που σημαίνει ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στις νέες βασικές αποδοχές,

(γ) Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.

(δ) Μη σύνδεση μισθού - βαθμού - παραγωγικότητας.

(ε) Σχέση εξωτερική κατώτερων - ανώτερων αποδοχών 1:3 και εσωτερική 1:2

(στ) Σύνδεση του μισθολογίου με το Δ.Τ.Κ. και την αύξηση του Α.Ε.Π.

(ζ) Το μισθολόγιο πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην πραγματική σύγκλιση των μισθών με τα κράτη της Ε.Ε.

4. Ο κλάδος, μέχρι την εφαρμογή νέου μισθολογίου Α. Υ., διεκδικεί:

(α) Την άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ.

(β)Τη χορήγηση αυξήσεων πάνω από 30% στους βασικούς μας μισθούς, για κάλυψη απωλειών εισοδήματος, λόγω της ακολουθούμενης εισοδηματικής πολιτικής.

(γ) Διπλασιασμό του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης,

(δ) Καθιέρωση επιδόματος βιβλιοθήκης ύψους 150 Ευρώ

(ε) Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων και άμεση καταβολή των αναδρομικών σύμφωνα με την απόφαση του Α.Ε.Δ.

(στ) Ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης των υπερωριών.

(ζ) Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέραν του ωραρίου τους.

(η) Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές συναδέλφους και για όλους τους μήνες του χρόνου. Η προϋπηρεσία τους να λαμβάνεται υπόψη για όλα τα θέματα (μισθολογικά κλιμάκια, άδειες, υγειονομική περίθαλψη, ωράριο κλπ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

· Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη υπηρεσίας.

· Να καταργηθεί η διάταξη του Ν. 3147 / 2003 που δεν επιτρέπει στους εκπ/κούς να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα στη διάρκεια του σχολικού έτους.

· Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν ενεργεία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.

· Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταμείων με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας, με στόχο την αυτοδιαχείριση.

· Ο Εκπαιδευτικός να έχει δικαίωμα να εισπράξει τμήμα του εφάπαξ με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου υπηρεσίας, όπως ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

· Η πλειοψηφία των διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.

· Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια της υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.

· Πλήρη ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη. Δωρεάν περίθαλψη για οδοντιατρικά και φυσιοθεραπεία. Δωρεάν χορήγηση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής.

· Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας για όσους δε συμπλήρωσαν 25ετή υπηρεσία μέχρι 31-12-1997.

· Αποφάσεις 72ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2003

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διεκδικούμε:

1. Νέο μισθολόγιο Δ.Υ., πού θα στηρίζεται στις πιο κάτω βασικές αρχές:

α) Το ύψος του κατώτερου Β.Μ. στην Υ.Ε., να προσδιοριστεί στα 1050 ευρώ.

β) Το μισθολόγιο να αποτελείται μόνο από βασικές αποδοχές, που σημαίνει ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στις νέες βασικές αποδοχές.

γ) Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.

δ) Μη σύνδεση μισθού-βαθμού - παραγωγικότητας.

ε) Σχέση εξωτερική κατώτερων-ανώτερων αποδοχών 1:3 και εσωτερική 1:2

στ) Σύνδεση του μισθολογίου με το Δ.Τ.Κ. και την αύξηση του Α.Ε.Π.

ζ) Το μισθολόγιο πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να συμβάλει στην πραγματική σύγκλιση των μισθών με τα κράτη της Ε.Ε.

2. Ο κλάδος, μέχρι την εφαρμογή νέου μισθολογίου Δ. Υ., διεκδικεί:

α) Την άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ.

β)Τη χορήγηση αυξήσεων πάνω από 30% στους βασικούς μας μισθούς, για κάλυψη απωλειών εισοδήματος, λόγω της ακολουθούμενης εισοδηματικής πολιτικής.

γ) Διπλασιασμό του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης.

δ) Καθιέρωση επιδόματος βιβλιοθήκης

ε) Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων και καταβολή των αναδρομικών σύμφωνα με την απόφαση του Α.Ε.Δ.

στ) Ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης των υπερωριών.

ζ) Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέραν του ωραρίου τους.

3. Συλλογικές διαπραγματεύσεις

Κεντρική συλλογική διαπραγμάτευση και σύμβαση εργασίας μεταξύ Κυβέρνησης και ΑΔΕΔΥ, που αφορά στις βασικές αποδοχές, συντάξεις, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα. Ο τρόπος χορήγησης των αυξήσεων και η κατανομή τους να οδηγεί στην άρση των ανισοτήτων, που διατήρησε το μισθολόγιο και να αυξάνει τους βασικούς μισθούς.

Κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις για κλαδικά αιτήματα και για το σύνολο των εκπαιδευτικών και εργασιακών μας θεμάτων. Η κλαδική συλλογική διαπραγμάτευση λειτουργεί συμπληρωματικά προς την κεντρική και δεν ανατρέπει τις από κοινού, μεταξύ των κλάδων συμφωνημένες γενικές αρχές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ανισότητες και την ανατροπή της γενικότερης πολιτικής μισθών.

Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων για την εξυγίανση του Ασφαλιστικού Συστήματος. Τα οποιαδήποτε όμως μέτρα θα πρέπει να προέλθουν μετά από διάλογο της πολιτείας με τους εργαζόμενους. Πριν πάμε όμως ως εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε διάλογο θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί ως αδιαπραγμάτευτα τα εξής:

Α) Ο Δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να παραμείνει υπό την πλήρη εγγύηση της πολιτείας.

Β) Η καθιέρωση της τριμερούς χρηματοδότησης του συστήματος σε ευρύτερη βάση και όχι μόνο για τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα από 1-1-1993.

Γ) Καμμιά αύξηση των εισφορών των εργαζομένων που έχουν ήδη ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.

Δ) Καμμιά αύξηση των ορίων ηλικίας.

Ε) Όχι μείωση των συντάξεων.

Για να εξυγιανθεί το Ασφαλιστικό Σύστημα χρειάζεται :

· Καθιέρωση της τριμερούς χρηματοδότησης.

· Να σέβεται το κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

· Να μη χρησιμοποιεί το κράτος τα αποθεματικά των ταμείων ως συμπλήρωμα του κρατικού προϋπολογισμού.

· Το κράτος να καταβάλει άμεσα όσα οφείλει στα ασφαλιστικά ταμεία και να αποδώσει όλα όσα εισέπραξε από την εκμετάλλευση των αποθεματικών τους.

· Να παταχθούν η εισφοροδιαφυγή και εισφοροαπαλλαγή.

· Να εφαρμοσθεί πολιτική μείωσης της ανεργίας και της μερικής απασχόλησης.

· Αυτοδιαχείριση των ταμείων από τους εργαζόμενους.

Ο Κλάδος διεκδικεί:

 • Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι.
 • Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη.
 • Η σύνταξη ν'αποτελεί το 80 % των εν ενεργεία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.
 • Να δοθεί πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς στα 30 έτη υπηρεσίας, αφού η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος καθιστά δύσκολη την παραμονή στην εργασία πέραν των 30 ετών. Ο υπολογισμός της σύνταξης να γίνεται με βάση τα 35/35 και εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους σύνταξης στα 30 έτη, ο υπολογισμός να γίνεται με βάση το 30/30.
 • Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80 % των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.
 • Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα).
 • Να καταργηθεί η εισφορά του 7 % για τη διαδοχική ασφάλιση.
 • Να καταργηθεί το πλαφόν του 20 % που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους.
 • Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής.
 • Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ. και για το Ταμείο Αρωγής.
 • Να αποδεσμευτεί η 35/ετία από όρια ηλικίας και εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους σύνταξης στα 30 έτη, να αποδεσμευτεί η 30/ετία από όρια ηλικίας.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για την εξωσωματική γονιμοποίηση και θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώτος αδειών για τέτοια περίπτωση.
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας νηπιαγωγών σε παιδικούς σταθμούς.
 • Τα χρόνια αναμονής για διορισμό να θεωρούνται συντάξιμα.
 • Να προσμετράται στη σύνταξη ο χρόνος που προτίθεται σε όσους υπηρετούν σε μειονοτικά σχολεία.
 • Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων ν' αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.
 • Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των ασφαλιστικών ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας, με στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των μερισμάτων.
 • Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ' ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο Ι.Κ.Α.
 • Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Να προσμετράται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμος χωρίς εξαγορά.
 • Οι κληρονόμοι θανόντος να παίρνουν εξολοκλήρου το ποσό της σύνταξης.
 • Να μεταβιβάζεται το εφάπαξ στους κληρονόμους.
 • Ειδικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ένα από τα σημαντικότερα και κυρίαρχα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ήταν και εξακολουθεί να είναι η οικονομική μας αναβάθμιση.

Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδος, είναι από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη και από τους πλέον κακοπληρωμένους των Χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

Στον Ελλαδικό χώρο, ο ΄Ελληνας εκπαιδευτικός, είναι από τους πλέον οικονομικά υποβαθμισμένους, ανάμεσα στους Δ.Υ.

Η οικονομική μας υποβάθμιση, συνδέεται στενά με την προσπάθεια της πολιτείας, να μας ενοχοποιήσει για την κρίση του σχολείου, με αποτέλεσμα την απαξίωση του ρόλου μας στην κοινωνία, κάτι, που επηρεάζει αρνητικά και την αυτοεκτίμησή μας.

Η εισοδηματική πολιτική των τελευταίων ετών, δημιούργησε απώλειες εισοδήματος, που ξεπερνούν το 30%.

Επίσης, η άδικη, η άναρχη και προκλητική επιδοματική πολιτική δημιούργησε κραυγαλέες ανισότητες, μισθολογικό χάος μεταξύ των Δ.Υ. με συνέπεια οι εκπαιδευτικοί να οδηγηθούμε στο τελευταίο σκαλοπάτι της Δημοσιοϋπαλληλικής μισθολογικής ιεραρχίας, αφού επιδόματα άλλων κλάδων υπερβαίνουν, κατά πολύ, το σύνολο των αποδοχών μας.

Η 70η Γ.Σ., με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αμοιβών, διεκδικεί:

1.Νέο μισθολόγιο Δ.Υ., που θα στηρίζεται στις πιο κάτω βασικές αρχές. (αρχές που στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ):

α) Το ύψος του κατώτερου Β.Μ., να προσδιοριστεί στις 250.000 δρχ.

β) Το μισθολόγιο να αποτελείται μόνο από βασικές αποδοχές, που σημαίνει ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στις νέες βασικές αποδοχές.

γ) Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.

δ) Μη σύνδεση μισθού- βαθμού.

ε) Σχέση κατώτερων- ανώτερων αποδοχών 1:3

στ) Σύνδεση του μισθολογίου με το Δ.Τ.Κ. και την αύξηση του Α.Ε.Π.

2. Ο κλάδος, μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου Δ.Υ., διεκδικεί:

α) Τη χορήγηση αυξήσεων πάνω από 30% στους βασικούς μας μισθούς, για κάλυψη απωλειών εισοδήματος, λόγω της ακολουθούμενης εισοδηματικής πολιτικής.

β) Διπλασιασμό του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης.

γ) Καθιέρωση επιδόματος βιβλιοθήκης.

δ) Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων και καταβολή τους και στους δύο συζύγους, σύμφωνα με την απόφαση του Α.Ε.Δ.

ε) Αύξηση των επιδομάτων θέσης, που λαμβάνουν τα στελέχη εκπαίδευσης.

στ) Ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης των υπερωριών.

ζ) Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέραν του ωραρίου τους.

η) Αναδρομική ισχύ για τους εκπαιδευτικούς του Ν. 2085/92, για την επιδότηση κατοικίας.

Τέλος, ισχύουν όλες οι αποφάσεις προηγούμενων Γ.Σ., που δεν αναιρέθηκαν από την 70η Γ.Σ. του Κλάδου.

· Αποφάσεις 69ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

o Αύξηση των αποδοχών κατά 40% σε μια τριετία αρχής γενομένης από το 2000. Η αύξηση αυτή αν είναι 26% για το πρώτο έτος και από 12% τα δύο επόμενα έτη και να ενσωματωθεί στο βασικό μισθό.

o Χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων και στους δύο συζύγους.

o Να αυξηθεί το επίδομα προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθεσίων σχολείων στο ύψος του επιδόματος των υποδιευθυντών των πολυθεσιών σχολείων.

o Το ΕΦΑΠΑΞ να υπολογίζεται με τον τελευταίο μισθό εξόδου από την υπηρεσία.

o Αυτόνομη τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων.

o Αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα ανώτερα εισοδήματα και μείωσή τους στα χαμηλότερα.

o Αφορολόγητο ποσό για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις στο ύψος των 3.500.000 δρχ.

o Έκπτωση του αφορολόγητου ποσού για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

o Να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα τα ποσά που διατίθενται σε δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.

o Αναπροσαρμογή των συντελεστών του Φ.Π.Α. με κριτήριο την υπεράσπιση τις λαϊκής κατανάλωσης.

o Καθιέρωση δίκαιων αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης στα ελεύθερα επαγγέλματα.

o Να ανατραπεί η σχέση άμεσων και εμμέσων φόρων υπέρ των άμεσων.

Τέλος ισχύουν ολες οι αποφάσεις προηγούμενων Γ.Σ. που δεν αναιρέθηκαν από την 69η Γ.Σ. του Κλάδου.

· Αποφάσεις 67ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1998

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διεκδικούμε :

 • Σύνδεση των αποδοχών μας με την εξέλιξη του τιμαρίθμου και την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ).
 • Προστασία του εισοδήματός μας από τις δημοσιονομικές και νομισματικές κρίσεις με τη χορήγηση πραγματικών αυξήσεων.
 • Δίκαιους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς για την προστασία των εργαζομένων και την προώθηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της αναπτυξιακής διαδικασίας.
 • Ουσιαστική αύξηση του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης, με κύριο στόχο την αναγνώριση της συμβολής του εκπαιδευτικού στην προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στην εκπαίδευση, καθώς και την αναγνώριση της ανάγκης να ανταποκριθεί στους νέους σύνθετους ρόλους, που οι γενικότερες αλλαγές στη γνώση απαιτούν.
 • Καθιέρωση του επιδόματος βιβλιοθήκης, αίτημα που απαντά στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που η αυτομόρφωση ή η επιμόρφωση τους επιβάλλει.
 • Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων και χορήγησή τους και στους δύο συζύγους.
 • Καταβολή των αναδρομικών του 18χίλιαρου εφάπαξ.
 • Χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων για τα παιδιά που σπουδάζουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων για τα παιδιά που στρατεύονται (για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διεκδικούμε :

· Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη.

· Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.

· Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη, αφού η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος καθιστά δύσκολη την παραμονή στην εργασία πέραν των 30 ετών.

· Ο υπολογισμός της σύνταξης να γίνεται με βάση τα 35/35 και, εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους σύνταξης στα 30 έτη, ο υπολογισμός να γίνεται με βάση τα 30/30.

· Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.

· Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ενας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα).

· Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση.

· Να καταργηθεί το πλαφόν του 20%, που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους.

· Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής.

· Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το ΜΤΠΥ και για το Ταμείο Αρωγής.

· Να αποδεσμευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας.

· Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.

· Να καταργηθεί η συμμετοχή για τη Φαρμακευτική Περίθαλψη.

· Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας, με στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των μερισμάτων.

· Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

· Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ' ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο ΙΚΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διεκδικούμε :

 • Μία συνολική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, με στόχο την ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων, στην κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, σύμφωνα με τη φορολογική δυνατότητα των φορολογουμένων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
 • Πάταξη της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της φοροκλοπής, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη σύλληψη όλης της φορολογητέας ύλης και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Ειδικότερα :

1. Αυτόματη τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων.

2. Αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα ανώτερα εισοδήματα και μείωσή τους στα χαμηλότερα.

3. Αφορολόγητο ποσό για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις στο ύψος των 3.500.000 δρχ.

4. Έκπτωση του αφορολόγητου ποσού για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

5. Αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ με κριτήριο την υπεράσπιση της λαϊκής κατανάλωσης.

6. Καθιέρωση δίκαιων αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης στα ελεύθερα επαγγέλματα.

7. Εφαρμογή του "πόθεν έσχες", φορολόγηση κάθε μορφής πλούτου, εισοδήματος, από όπου κι αν προέρχεται.

8. Να ανατραπεί η σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων υπέρ των άμεσων.

Για τους πολύτεκνους

Διεκδικούμε :

- Αύξηση του αφορολόγητου ποσού.

- Μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων.

- Μείωση του διδακτικού ωραρίου για τις πολύτεκνες μητέρες.

· Αποφάσεις 66ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1997

1. Ο κλάδος πρέπει να προσανατολιστεί, εγκαίρως, προς την ανάγκη να ενισχυθεί το σύστημα της κεντρικής συλλογικής διαπραγμάτευσης έναντι του συστήματος της κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης για το κυρίαρχο ζήτημα του νέου μισθολογίου και της γενικότερης πολιτικής μισθών.

2. Θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την πλευρά του κλάδου, ώστε η ΑΔΕΔΥ και οι επιμέρους κλάδοι - μέλη της να καταλήξουν από κοινού στην οριοθέτηση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων συντομότατα, σύμφωνα με τις πιο πάνω παραμέτρους.

Οι 151 και 154 Δ.Σ.Ε. που κυρώθηκαν με νόμο υποχρεώνουν την κυβέρνηση να καταθέσει μέχρι τον Ιούνιο νόμο για το περιεχόμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατά συνέπεια ΑΔΕΔΥ και Οργανώσεις - μέλη της καλούνται εγκαίρως να συναποφασίσουν το εξειδικευμένο πλαίσιο.

3. Κάθε διάλογος και κάθε απόπειρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού προβλήματος των εκπαιδευτικών μέσα από τη συγκρότηση οποιασδήποτε επιτροπής εμπειρογνωμόνων και με την ευθύνη του υπουργείου Παιδείας, όπως ήδη ανακοινώθηκε, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη συνολική αυτή πραγματικότητα στο ζήτημα της πολιτικής μισθών, καθώς και την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΔΟΕ διεκδικεί συγχρόνως:

o Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης να αυξηθεί σημαντικά και να πάρει τα χαρακτηριστικά της τρίμηνης υπερωριακής αποζημίωσης.

o Τα επιδόματα θέσης των στελεχών της εκπαίδευσης να μην είναι δραχμικά, αλλά να αναπροσαρμόζονται ποσοστιαία, καθώς επίσης να χορηγούνται και στα στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

o Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και χορήγησή του και στους δύο συζύγους.

o Αύξηση του επιμισθίου στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και εξίσωσή τους με τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους.

o Άμεση χορήγηση ολόκληρου του ποσού του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης στα πλαίσια και της ισότιμης μισθολογικής αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών και γενικής εκπαίδευσης.

o Άμεση καταβολή των αναδρομικών του επιδόματος των 18.000 δραχμών. Η καταβολή να γίνει εφάπαξ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους αγωνίζονται για την κατάργηση του αντιασφαλιστικού, αντισυνταξιοδοτικού και αντικοινωνικού θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα διεκδικούν:

o Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη.

o Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν ενεργεία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.

o Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη, αφού η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος καθιστά αδύνατη την αποδοτική παραμονή στην εργασία πέραν των 30 ετών.

o Ο υπολογισμός της σύνταξης να γίνεται με βάση τα 35/35 και εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους σύνταξης στα 30έτη, ο υπολογισμός να γίνεται με βάση στα 30/30.

o Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος των 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.

o Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα).

o Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση.

o Να καταργηθεί το πλαφόν του 20% που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιορίστους.

o Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής.

o Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το ΜΤΠΥ και για το Ταμείο Αρωγής.

o Να αποδεσμευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας.

o Η πλειοψηφία των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.

o Να καταργηθεί η συμμετοχή για τη φαρμακευτική περίθαλψη.

o Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους δασκάλους που υπηρετούν στο εξωτερικό.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

o Αυτόματη τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων.

o Αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα ανώτερα εισοδήματα και μείωσή τους στα χαμηλότερα.

o Αφορολόγητο ποσό για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις στο ύψος των 3.500.000 δρχ.

o Έκπτωση του αφορολόγητου ποσού για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

o Αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ με κριτήριο την υπεράσπιση της λαϊκής κατανάλωσης.

o Καθιέρωση δίκαιων αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης στα ελεύθερα επαγγέλματα.

o Εφαρμογή του "πόθεν έσχες", φορολόγηση κάθε μορφής πλούτου, εισοδήματος από όπου και αν προέρχεται.

o Να ανατραπεί η σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων υπέρ των άμεσων.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Οικονομικά - Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά - Φορολογικά

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας