ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ολοήμερο Σχολείο

 
· Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21-22 Μάρτη 1985

"… Εκτίμηση της Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι ότι το Ν/Σ (Ν.1566/85) κάτω από τις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση που στοχεύει και μπορεί να ανοίξει προοπτική για τη δημιουργία ενός σχολείου δημοκρατικού, ανοιχτού στην κοινωνία και τη ζωή, να αμβλύνει το καθεστώς των ανισοτήτων και των διακρίσεων στην Εκπαίδευση και να οδηγήσει στην ωρίμανση των συνθηκών για τη μετάβαση σ' ένα "ολοήμερο" λαϊκό 9χρονο βασικό σχολείο στο οποίο θα εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σ' όλα τα παιδιά του λαού, ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Σ' ένα τέτοιο "ολοήμερο σχολείο" που σε πρώτη φάση πρέπει να εφαρμοστεί πειραματικά, οι εργασιακές σχέσεις και οι κατακτήσεις των εκπαιδευτικών δε θα θιγούν. Αντίθετα, με την πρόβλεψη της εσωσχολικής βοήθειας, την άθληση, τις αθλητικές, καλλιτεχνικές κλπ. εκδηλώσεις και νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για τις ειδικότητες (εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό) και - το κυριότερο - το σχολείο θα μετατραπεί σε ζωντανή αγορά του δήμου, σε ζωντανό πολιτιστικό και κοινωνικό κύτταρο της γειτονιάς και του χωριού…".

(Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε για να συζητήσει το Ν.1566/85).

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

Με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου, για το ολοήμερο σχολείο το Δ.Σ. τις Δ.Ο.Ε. στο κείμενο που κατέθεσε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (2003-2004) διατύπωσε ως εξής το αίτημα:

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκει ένα ολοήμερο σχολείο που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική αναβάθμιση τις δημόσιας εκπαίδευσης και προτείνει :

 • Θεσμοθέτηση του ολοήμερου σχολείου με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ενός ολοήμερου σχολείου, τη δομή, την υλικοτεχνική υποδομή, τη λειτουργία, τις δαπάνες, το εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λ.π. Πάνω απ' όλα θα διασφαλίζει τις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών
 • Λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων με πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, με τη διασφάλιση της κατάλληλης υποδομής, με μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε ο χρόνος παραμονής των παιδιών να αξιοποιείται πλήρως και με παιδαγωγικούς όρους. Την επέκταση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου με εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων λειτουργίας του τις υποδομή, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εξασφάλιση εργασιακών σχέσεων εκπαιδευτικών κλπ.
 • Την επέκταση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου με εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων λειτουργίας του όπως υποδομή, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εξασφάλιση εργασιακών σχέσεων εκπαιδευτικών κλπ.
 • Τοποθέτηση Υποδιευθυντή σ' όλα τα Σχολεία, Υπεύθυνου για τη λειτουργία των Ολοήμερων Τμημάτων.
 • Έγκαιρη ενημέρωση γονέων μαθητών κι εκπαιδευτικών για τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσουν από τη νέα χρονιά ολοήμερα τμήματα.
 • Αύξηση των ωρών προετοιμασίας που διατίθενται για τις τάξεις Δ, Ε, ΣΤ από 5 που είναι σήμερα σε 10 με αντίστοιχη μείωση των ωρών των μαθημάτων ειδικοτήτων. Αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για τα μαθήματα που είναι κοινά και στην πρωινή και στην απογευματινή ζώνη.
 • Άμεση έναρξη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν και να διδάξουν τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις, (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός κλπ.).
 • Ειδικότητες να προσλαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερες γνώσεις των αντικειμένων του ολοήμερου. (Γενικότερα ως Συνδικαλιστικό Κίνημα έχουμε ταχθεί ενάντια στο θεσμό των ωρομίσθιων εργαζομένων).
 • Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τους σχολικούς συμβούλους να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια με πληρέστερο τρόπο και να τους βοηθήσει με την παροχή απαραίτητου παιδαγωγικού υλικού, βιβλίων κτλ., που θα οδηγήσει τη διευκόλυνση του διδακτικού τους έργου.
 • Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής θα πρέπει να διδάσκουν στο ολοήμερο σχολείο ανά τάξη ή σε διαφορετικά επίπεδα και όχι όπως είναι μέχρι τώρα Δ' Ε' και ΣΤ' μαζί, προκειμένου να μην υποβαθμίζεται ο ρόλος τις Δημόσιας Εκπαίδευσης.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης και χρήσης των ειδικών ποσών για τις δαπάνες των ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες να καθορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολείου, ανάλογα με τις προκύπτουσες σε αυτό ανάγκες και η τριμελής Επιτροπή που ορίζεται να προβαίνει τις αγορές των αναγκαίων υλικών, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και οι δαπάνες αυτές να γίνονται αποδεκτές από τον ειδικό λογαριασμό.

Συμπερασματικά προτείνουμε:

(α) Γενίκευση του θεσμού

(β) Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών στις νέες θέσεις που δημιουργούνται

(γ) Αντιμετώπιση των εργασιακών θεμάτων των εκπαιδευτικών.

· Αποφάσεις 72ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2003

α) Ολοήμερο σχολείο

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκει ένα ολοήμερο σχολείο που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και προτείνει : .

Θεσμοθέτηση του ολοήμερου σχολείου με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του, τη δομή, την υλικοτεχνική υποδομή, τις δαπάνες, το εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λ.π. Πάνω απ' όλα θα διασφαλίζει τις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών.

Λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων με πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, με τη διασφάλιση της κατάλληλης υποδομής, με μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε ο χρόνος παραμονής των παιδιών να αξιοποιείται πλήρως και με παιδαγωγικούς όρους.

Την επέκταση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου με εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων λειτουργίας του τις υποδομή, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εξασφάλιση εργασιακών σχέσεων εκπαιδευτικών κλπ.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή σ' όλα τα Σχολεία, Υπεύθυνου για τη λειτουργία των Ολοήμερων Τμημάτων.

Έγκαιρη ενημέρωση γονέων μαθητών κι εκπαιδευτικών για τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσουν από τη νέα χρονιά ολοήμερα τμήματα.

Αύξηση των ωρών προετοιμασίας που διατίθενται για τις τάξεις Δ, Ε, ΣΤ από 5 που είναι σήμερα σε 10 με αντίστοιχη μείωση των ωρών των μαθημάτων ειδικοτήτων. Αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για τα μαθήματα που είναι κοινά και στην πρωινή και στην απογευματινή ζώνη.

Άμεση έναρξη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν και να διδάξουν τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις, (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός κλπ.).

Ειδικότητες να προσλαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερες γνώσεις των αντικειμένων του ολοήμερου. (Γενικότερα ως Συνδικαλιστικό Κίνημα έχουμε ταχθεί ενάντια στο θεσμό των ωρομίσθιων εργαζομένων).

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τους σχολικούς συμβούλους να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια με πληρέστερο τρόπο και να τους βοηθήσει με την παροχή απαραίτητου παιδαγωγικού υλικού, βιβλίων κτλ., που θα οδηγήσει τη διευκόλυνση του διδακτικού τους έργου.

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής θα πρέπει να διδάσκουν στο ολοήμερο σχολείο ανά τάξη ή σε διαφορετικά επίπεδα και όχι όπως είναι μέχρι τώρα Δ' Ε' και ΣΤ' μαζί, προκειμένου να μην υποβαθμίζεται ο ρόλος της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Απλοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης και χρήσης των ειδικών ποσών για τις δαπάνες των ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες να καθορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολείου, ανάλογα με τις προκύπτουσες σε αυτό ανάγκες και η τριμελής Επιτροπή που ορίζεται να προβαίνει στις αγορές των αναγκαίων υλικών, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και οι δαπάνες αυτές να γίνονται αποδεκτές από τον ειδικό λογαριασμό.

· Αποφάσεις 69ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2000

Ο Κλάδος επαναβεβαιώνει τη θέση του για την καθιέρωση του ολοήμερου σχολείου.

Το ολοήμερο σχολείο αποτελεί ένα πρωτοποριακό σχολείο που καλύπτει σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες όλων των εμπλεκομένων φορέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικών κοινωνιών.

Με βάση και την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού σε 28 σχολεία όλης της χώρας κατά το σχολικό έτος 1999-2000, ο Κλάδος

δ ι ε κ δ ι κ ε ί

 • Την ουσιαστική επιμόρφωση όλου του διδακτικού προσωπικού τόσο στα νέα αντικείμενα, όσο και στις νέες μεθόδους εργασίας.
 • Την απαραίτητη προσαρμογή στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία προκειμένου να ανταποκρίνονται στο νέο τύπου σχολείου.
 • Την αλλαγή του τρόπου κατασκευής των διδακτηρίων. Τα νέα διδακτήρια να έχουν τους απαραίτητους χώρους που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ολοήμερου σχολείου..
 • Την αύξηση των επιχορηγήσεων.
 • Τη θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων στα ολοήμερα.
 • Τη συνεχή αξιολόγηση του νέου θεσμού.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη των ολοήμερων.
 • Την πλήρη διαφάνεια στις προσλήψεις των επιπλέον εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που χρειάζονται για τη λειτουργία του
 • Τη γενίκευση του νέου θεσμού.

· Αποφάσεις 68ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1999

Με δεδομένα:

 • την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός νέου τύπου σχολείου,
 • τη γνώση πως κανένας τύπος σχολείου δεν μπορεί να λύσει γενικότερα κοινωνικά προβλήματα, όσο τέλειο και εάν είναι, μπορεί όμως να τα αμβλύνει,
 • καμιά πρόταση δεν μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά εάν δεν υπάρξει η λεγόμενη πολιτική βούληση και ουσιαστική ενίσχυση από μέρους της Πολιτείας, μπορούμε να οριοθετήσουμε μερικές σταθερές.

Το νέο σχολείο θα πρέπει να έχει:

 • Νέο αναλυτικό πρόγραμμα που θα περιέχει καινούργια μαθήματα και θα διευρύνει τα παλιά.
 • Ωράριο διευρυμένο μέχρι αργά το απόγευμα, όχι για τη φύλαξη των παιδιών, αλλά για την ουσιαστική κάλυψη του συνόλου του νέου αναλυτικού προγράμματος και των αναγκών που δημιουργούνται.
 • Η υποδομή του θα πρέπει να έχει χώρους, που θα καλύπτουν τα παραδοσιακά μαθήματα, τα νέα αντικείμενα, τις αθλητικές δραστηριότητες, το φαγητό και την ξεκούραση, τη βιβλιοθήκη, τους χώρους του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Το προσωπικό να είναι μόνιμο και να αποτελείται από νηπιαγωγούς για τα νηπιαγωγεία και δασκάλους για το βασικό κορμό μαθημάτων και για άλλες δραστηριότητες που μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στα κλασικά μαθήματα, όπως περιβάλλον, θέατρο, τεχνικά και μουσική, ενισχυτική διδασκαλία. Ειδικότητες, ή εξειδίκευση του δασκάλου για ξένες γλώσσες και αθλητισμό. Βοηθητικό προσωπικό για την καθαριότητα, το φαγητό και την επιστασία, ομάδες στήριξης του παιδαγωγικού έργου, είτε σε επίπεδο σχολείων, είτε σε ομάδες σχολείων οι οποίες μπορούν να απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς ειδικευμένους, ή από άλλους παιδαγωγούς.
 • Η εξασφάλιση των πόρων να γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Διδακτικό ωράριο σύμφωνα πάντα με τις θέσεις του Κλάδου.
 • Υπερωρίες για τις παραπάνω ώρες που απαιτούνται για την κάλυψη του προγράμματος, μόνο αν θέλει ο συνάδελφος εκπαιδευτικός να εργαστεί υπερωριακά.
 • Διορισμοί σε νέες θέσεις που δημιουργούνται.

Ωράριο παραμονής στο σχολείο με απόφαση του σχολικού συμβουλίου για συνεδριάσεις των οργάνων του σχολείου, προετοιμασία των μαθημάτων, συνεργασία με τους γονείς και τους μαθητές.

· Αποφάσεις 64ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1995

Το Ολοήμερο σχολείο που στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης της 11χρονης υποχρεωτικής Εκπαίδευσης -όπως είναι το κυρίαρχο αίτημα του Κλάδου, μπορεί να αποτελέσει μια σύγχρονη και υπεύθυνη απάντηση, εφόσον:

Α) Με την εφαρμογή του διασφαλίζεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της Εκπαίδευσης.

Β) Η οργανωτική και λειτουργική εμπλοκή και άλλων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του, θα γίνει με σαφώς προσδιορισμένο πλαίσιο ευθυνών και αρμοδιοτήτων και με κυρίαρχη την παρουσία των φορέων της Εκπαίδευσης.

Γ) Τον κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του τον έχει ο δάσκαλος-παιδαγωγός.

Δ) Λειτουργεί με ενιαία παιδαγωγική αντίληψη των δραστηριοτήτων του, διδακτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών.

Ε) Οργανώνεται έτσι, ώστε να αποτελεί υπέρβαση του σημερινού διδακτικοκεντρικού σχολείου.

Στ) Η λειτουργία του στοχεύει στη δημιουργία πολίτη υπεύθυνου, δημιουργικού και συμμέτοχου στην πολιτική κοινωνία.

Επιπλέον, λειτουργεί αντισταθμιστικά - εξισωτικά τόσο για μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες όσο και για μειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ημιαστικές και αγροτικές.

Ζ) Υπάρχει ευελιξία τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία του με βάση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Η) Το ανοικτό πρόγραμμά του στηρίζεται στη διαφοροποίηση, στη δυνατότητα επιλογής και στην ποικιλία.

Θ) Απαλλάσσει την οικογένεια από δυσβάστακτα εκπαιδευτικά βάρη και λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι αντιπαραθετικά προς αυτή, την ενισχύει, αλλά δεν την υποκαθιστά.

Ι) Σχεδιάζεται με τρόπο συστηματικό, εφαρμόζεται πειραματικά, αξιολογείται και στη συνέχεια γενικεύεται.

Ια) Πληροφορούνται και ενεργοποιούνται όλες οι ζωντανές τοπικές κοινωνικές δυνάμεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Ιβ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής αντίληψης και κουλτούρας για το ρόλο του σχολείου και τη σχέση του με την κοινωνία.

Ιγ) Μετασχηματίζεται σε σχολείο χαράς, δημιουργίας και ζωής όπου ζουν, μαθαίνουν συνεργάζονται και επικοινωνούν δάσκαλοι, μαθητές και γονείς.

Ιδ) Μετατρέπεται σε εθνικό ανάχωμα απέναντι στις πολιτιστικές διεισδύσεις που επιχειρεί να επιβάλει η εποχή μας με την εισαγωγή ξένων προτύπων.

Διεκδικούμε:

Σύμφωνα με τις παραπάνω γενικές αρχές:

1) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Να ιδρυθεί αριθμός νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν σε πειραματικό στάδιο, ως σχολικές μονάδες συνεχόμενου ωραρίου και με τρόπο, ώστε δειγματοληπτικά να καλύπτεται η επικράτεια και κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα.

2) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Να ορισθεί ένας αριθμός Δημοτικών σχολείων που λειτουργούν μόνο πρωί, με τρόπο ώστε να καλυφθεί δειγματικά όλη η επικράτεια και κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. 200 Δημοτικά Σχολεία). Να θεσμοθετηθεί γι' αυτά η ολοήμερη λειτουργία τους, με στόχο να αντιμετωπισθούν όλα τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν πιο πάνω (Δημιουργική απασχόληση, αναβάθμιση ξένων γλωσσών, ενισχυτική διδασκαλία, αναβάθμιση "παραμελημένων" μαθημάτων, κ.α.).

Στα σχολεία αυτά της ολοήμερης λειτουργίας εκτελείται το πρωινό πρόγραμμα, χωρίς καμιά αλλαγή και με τους φυσικούς τους φορείς (εκπαιδευτικούς, καθαρίστριες, κ.λ.π.).

Το υπόλοιπο της λειτουργίας τους από τις 1 μ.μ. ως αργά το βράδυ μπορεί να διαμορφωθεί, ως εξής:

Α) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Β) Κέντρα αναβάθμισης και διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

Γ) Τμήματα αναβάθμισης διδασκαλίας μαθημάτων Αισθητικής και Φυσικής Αγωγής και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

· 9ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ

" Το ολοήμερο σχολείο", Πάφος 26-27 Απρίλη 1995.

Πορίσματα

Σχέδιο διαπιστώσεων-συμπερασμάτων που φιλοδοξεί να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία σύγκλισης που προέκυψαν από τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των συνέδρων και που αποτελεί συμπλήρωμα της πρότασης του Δ.Σ. της ΔΟΕ για την προσωρινή ημερήσια διάταξη της 64ης Γ.Σ. του Κλάδου.

Οι εισηγήσεις του διημέρου καθώς και οι παρεμβάσεις των συνέδρων οδήγησαν στις παρακάτω διαπιστώσεις-συμπεράσματα.

1. Οι ραγδαίως μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές πραγματικότητες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις δομές της απασχόλησης της οικογένειας και της Πολιτείας δημιουργούν νέα δεδομένα στα οποία το σχολείο είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί.

-Το ολοήμερο σχολείο που στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης τόσο της προσχολικής αγωγής, όσο και της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει μια σύγχρονη και υπεύθυνη απάντηση εφόσον:

Α) Με την εφαρμογή του διασφαλίζεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της Εκπαίδευσης.

Β) Η οργανωτική και λειτουργική εμπλοκή και άλλων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του, θα γίνει με σαφώς προσδιορισμένο πλαίσιο ευθυνών και αρμοδιοτήτων και με κυρίαρχη την παρουσία των φορέων της Εκπαίδευσης

Γ)Τον κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του τον έχει ο δάσκαλος - παιδαγωγός η φυσιογνωμία του οποίου προσδιορίζεται από τη δυνατότητά του.

- Να καλλιεργεί την αυτενέργεια τις μάθηση

- Να ενισχύει τα μαθησιακά κίνητρα μέσω της ενθάρρυνσης

- Να καθοδηγεί όπου χρειάζεται την προσπάθεια

- Να εμψυχώνει τις πρωτοβουλίες και την προσωπικότητα του παιδιού

- Να συμβουλεύει

- Να ενθαρρύνει την ευρηματικότητα του παιδιού

- Να καλλιεργεί την αγάπη για το επίτευγμα

Δ) Λειτουργεί με ενιαία παιδαγωγική αντίληψη των δραστηριοτήτων του, διδακτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών.

Ε) Οργανώνεται έτσι ώστε να αποτελεί υπέρβαση του σημερινού διδακτικοκεντρικού σχολείου.

Στ) Η λειτουργία του στοχεύει στη δημιουργία πολίτη υπεύθυνου, δημιουργικού, και συμμέτοχου στην πολιτική κοινωνία.

Επιπλέον λειτουργεί αντισταθμιστικά - εξισωτικά τόσο για μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες όσο για μειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ημιαστικές και αγροτικές.

Ζ) Υπάρχει ευελιξία τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία του με βάση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Η) Το ανοικτό πρόγραμμά του στηρίζεται στη διαφοροποίηση, στη δυνατότητα επιλογής και στην ποικιλία.

Θ) Απαλλάσσει την οικογένεια από δυσβάστακτα εκπαιδευτικά βάρη και λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι αντιπαραθετικά προς αυτή, την ενισχύει αλλά δεν την υποκαθιστά.

Ι) Σχεδιάζεται με τρόπο συστηματικό, εφαρμόζεται πειραματικά, αξιολογείται και στη συνέχεια γενικεύεται.

Ια) Πληροφορούνται και ενεργοποιούνται όλες οι ζωντανές τοπικές κοινωνικές δυνάμεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Ιβ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής αντίληψης και κουλτούρας για το ρόλο του σχολείου και τη σχέση του με την κοινωνία.

Ιγ) Μετασχηματίζεται σε σχολείο χαράς, δημιουργίας και ζωής όπου ζουν μαθαίνουν, συνεργάζονται και επικοινωνούν δάσκαλοι, μαθητές και γονείς.

Ιδ) Μετατρέπεται σε εθνικό ανάχωμα απέναντι στις πολιτιστικές διεισδύσεις που επιχειρεί να επιβάλει η εποχή μας με την εισαγωγή ξένων προτύπων.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ολοήμερο Σχολείο

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας