ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Ιστορικά Στοιχεία

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) ιδρύθηκε το 1922 (1849 / 18-5-22 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας). Tο καταστατικό συνέδριο που αποφάσισε την ίδρυση της Δ.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 21.4.1921. Πρώτος Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. εκλέχτηκε ο Αντώνιος Καραγιάννης. Το πρώτο δημοσιογραφικό όργανο της Ομοσπονδίας είναι το περιοδικό "ΕΡΜΗΣ" που εκδίδεται στη Χαλκίδα. Από τον Ιούνιο του 1924 μέχρι σήμερα, δημοσιογραφικό όργανο της Δ.Ο.Ε. είναι το ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ.
 
Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της Δ.Ο.Ε
  • 1927: Διάσπαση της Δ.Ο.Ε. ύστερα από κρατική παρέμβαση. Η αποσχισθείσα ομάδα ιδρύει τη "Νέα Διδασκαλική Ομοσπονδία" στην οποία συμμετέχουν ελάχιστοι Διδασκαλικοί Σύλλογοι. Ο Υπουργός Παιδείας την αναγνώρισε γιατί βάδιζε "επί τη βάσει των κοινωνικών και εκπαιδευτικών απόψεων του κράτους".
  • 1930: Επανένωση της Δ.Ο.Ε. στην ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση.H "Νέα Ομοσπονδία" διαλύθηκε και οι σύλλογοι που την αποτελούσαν, επανήλθαν στη δύναμη της Δ.Ο.Ε.
  • 1935: Με συντακτική πράξη (Μάιος 1935) διαλύεται η Δ.Ο.Ε. και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Για 11 μήνες δεν υπάρχει Δ.Ο.Ε. μέχρι την επανίδρυσή της, τον Απρίλιο του 1936.
  • 1936-1947: Από τον Ιούνιο του 1936 (που πραγματοποιείται η ΙΗ΄ Συνέλευση) δεν υπάρχει διοίκηση στη Δ.Ο.Ε. λόγω της έκτακτης κατάστασης της χώρας (Δικτατορία Μεταξά, πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος).
  • 1947: Ιούλιος. Η πρώτη μεταπολεμική Συνέλευση (ΙΘ΄) στην οποία Πρόεδρος εκλέγεται ο Ζαχαρίας Κωτσίκης.
  • 1967-1975: Διορισμένη Διοίκηση στη Δ.Ο.Ε. από τη δικτατορία. Τελευταίος εκλεγμένος, πριν τη δικτατορία, Πρόεδρος ο Κυπριανός Αρναούτογλου.
  • 8.5.1975: Πραγματοποίηση της πρώτης έκτακτης μεταδικτατορικής Συνέλευσης. Ύστερα από σχετικό αίτημα 35 Συλλόγων στο Πρωτοδικείο Αθήνας κατάργηση της διορισμένης Διοίκησης και εκλογή νέας με Πρόεδρο τον Παναγιώτη Καζαντζή.


Ιστορικά Στοιχεία

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας