ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Παρατάξεις

    
Πραγματοποιήθηκαν στις 24/6/07 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
            Στις εκλογές έλαβαν μέρος πέντε (5) παρατάξεις, ψήφισαν 626 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :
Α)  Π.Α.Σ.Κ./ Π.Ε. : 247 ψήφους, 5 έδρες στο Δ.Σ. και 66 αντιπροσώπους 
                               για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                               Εκλέγονται :
Μπράτης Δημήτρης
Κουμανζέλης Παναγιώτης 
Μαντάς Κομνηνός 
Μπαμπούρας Πολυζώης
Χαζίρης Μιχάλης 
Β)  Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. : 238 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ. και 62 αντιπροσώπους
                                 για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                                 Εκλέγονται :
Κικινής Αθανάσιος 
Οικονόμου Τριαντάφυλλος 
Τσιάκος Βασίλειος
Ρηνάκη Καίτη
Γ)  Ε.Σ.Α.Κ– Δ.Ε.Ε./ Π.Ε. : 60 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 15                  
     αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                          Εκλέγεται : Παπλωματάς Κώστας
Δ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 55 ψήφους, 1 έδρα στο  Δ.Σ. και
                                    12 αντιπροσώπους για την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                          Εκλέγεται : Σκαρτσίλας Σωτήρης
Ε) ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / Π.Ε.:
                            23 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και 10 αντιπροσώπους 
                            για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.                            


Παρατάξεις

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας