ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε.

    Αθήνα 20/11/2007    

Υπηρετούντες εκπ/κοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

(2007-2008)

Μόνιμοι και Αναπληρωτές

Αναπληρωτές

Δάσκαλοι

54401

4390

Νηπιαγωγοί

14044

1359

Αγγλικής

3209

83

Φυσικής Αγωγής

4690

1014

Μουσικής

1019

4

Γενικό Σύνολο

Υπηρετούντων

77363

6850

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.


Υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε.

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας